Duchovná obnova ružencového bratstva pri farskom kostole

 

V sobotu 8. decembra 2012, symbolicky na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, prežilo naše ružencové bratstvo krásne popoludnie. Duchovná obnova, ktorú sme absolvovali spolu s bratmi dominikánmi, nás povzbudila k zodpovednému plneniu záväzkov, ku ktorým sme ako členovia ružencového bratstva zaviazali.  

Modlitba radostného ruženca, ktorou sme začali, sa stala naozajstným živým ružencom, lebo sa do nej zapojili všetci prítomní. Veľký obdiv patrí predovšetkým starším. Vieme, že to nie je jednoduché, keď vám zrazu v rukách „pristane“ mikrofón a počujete váš hlas, ako sa nesie celým kostolom. Zvládli to však skvele a my im za to úprimne ďakujeme.  

V programe duchovnej obnovy sme pokračovali adoráciou, v ktorej sme prostredníctvom fr. Bruna zverili naše ružencové bratstvo eucharistickému Kristovi, prosili o dar správne prežitého adventu, o pomoc Ducha Svätého pri nasledujúcich voľbách, a ponúkli aj svoje osobné poďakovania a prosby.

Keďže od posledných volieb uplynuli už tri roky, chceli sme urobiť za dosť aj stanovám RB, ktoré nám ukladajú zvoliť si po uplynutí tohto obdobia nových členov finančnej komisie, nových horliteľov ruží a horliteľa ružencového bratstva. Za výdatnej pomoci fr. Tadeáša sa nám úspešne podarilo toto všetko absolvovať. Ďakujeme všetkým, ktorí ochotne prijali službu, do ktorej boli zvolení. My ostatní im buďme vo všetkom na pomoci a nežiadajme od nich nič, čo by sme my sami neboli ochotní na seba prevziať. Stále pamätajme na to, že nás do tohto spoločenstva spojila láska k modlitbe posvätného ruženca, prostredníctvom ktorej chceme byť blízko ku Kristovi a jeho Matke i k sebe navzájom.

Vonku bola riadna zima, tak nás na záver celkom potešil teplý čajík a k nemu aj sladký koláčik. Skromné agapé sa stalo príležitosťou na neformálne rozhovory v uvoľnenej atmosfére.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám duchovnú obnovu sprostredkovali, hlavne bratom dominikánom, za ich ochotu a podporu.