Farskú púť do Svätej zeme,

ktorú sme absolvovali v dňoch 12. - 20.3.2023, inicioval náš duchovný otec. Púť mala svoje poslanie, a to navštíviť niektoré miesta, po ktorých kráčal Ježiš Kristus. Počas púte nás sprevádzali dvaja sprievodcovia, veľmi známy páter Mons. Ján Majerník, a tiež otec ICLic. Andrej Kalamen, známy z TV Lux. Každý deň naši kňazi celebrovali sv. omšu, niekedy aj s inou skupinou (českou).

Počas pobytu v Izraeli sme navštívili známe miesta, vymenujem aspoň niektoré: Bazilika narodenia Ježiša Krista, kde je malý otvor pre vstup do baziliky (cca 0,9 m x 0,6 m). Je to preto, aby sa každý človek musel skloniť pred najväčším džentlmenom sveta všetkých čias, Ježišom Kristom. Boli sme na nádvorí, na ktorom Pilát odsúdil Ježiša Krista na smrť, kde sme sa pomodlili krížovú cestu. Pokračovali sme po Via Dolorosa, ktorá končí Bazilikou Božieho hrobu. Pozreli sme si Jaskyňu mlieka, Kostol Pater Noster (Otče náš), miesto Poslednej večere, Getsemanskú záhradu, kde rastú olivovníky z čias Ježiša Krista. Boli sme pri hrobe Panny Márie a sv. Jozefa, v Kostole sv. Štefana, Kostole sv. Anny, matky Panny Márie. Zmokli sme pri Múre nárekov, kúpali sme sa v Mŕtvom mori. V Nazarete sme navštívili jaskyňu bývania Svätej rodiny, v Ain Karem Baziliku navštívenia Panny Márie. Videli sme hrob Dávida, ktorý strážia Židia... Vystúpili sme na Horu premenenia, po Genezaretskom jazere sme sa plavili loďou so slovenskou vlajkou a hymnou. Boli sme v Káne Galilejskej, kde si prítomní manželia obnovili manželské sľuby a nakúpili sme tam značkové vína. Niektoré neprežili cestu domov :)

V skupine nás bolo celkom 50 a všetci sme sa vrátili domov :) Počas celého pobytu vládla dobrá, veselá a aj vtipná atmosféra. Veselo bolo pri nákupoch, keď sme zjednávali ceny. Vtedy sme  všetci spíkovali anglicky, ak náhodou obchodník  nesúhlasil s našou sumou, išli sme  preč, od dverí nás vrátil, že ok :) Betlehem a Jeruzalem sú predimenzované turistami a pútnikmi, preto sú dlhé čakacie doby. Napr. k Božiemu hrobu sme mali čakať 3-4 hodiny, lenže skúsený sprievodca a kikiríkanie kohúta J nás nasledujúce ráno skôr zobudili, a tak čakacia doba bola 30 minút. V zápchach som mala pocit, že všetci prišli do Jeruzalema. Hovorí sa, že každý kresťan by raz (niekto hovorí, že dvakrát) za život mal navštíviť Svätú zem, ako moslim Mekku.

Izrael je krajina s členitým reliéfom a rôznou vegetáciou. Okolie Mŕtveho mora je zem vyprahnutá, neúrodná, nachádza sa tam púšť. Okolie Nazareta je nádherná zelená krajina, veľmi úrodná zem. Medzi tým je priestor, kde sa pasie dobytok na svahoch. Páter Ján povedal, že Ježiš Kristus má veľmi dobrý vkus a pre svoj život si vybral nádhernú krajinu. Krajšie je už iba Slovensko :)

Ďakujeme všetkým, ktorí sa postarali o nezabudnuteľné zážitky počas púte po svätých miestach a Najvyššiemu Stvoriteľovi, ktorý nám to umožnil. Pán Boh zaplať.

Alžbeta Ondová

P.S. Okrem všetkých spomenutých v článočku ďakujeme aj Peťovi Dzurovi, ktorý pre nás všetko zdokumentoval obrazom a každý deň nám posielal krásne fotky plné atmosféry a ducha miest, ktoré pútnici navštívili. Fotky nájdete vo fotogalérii.