Farský deň

 

Sobotné popoludnie.  Zdalo by sa byť celkom  obyčajné, ale to u nás na farskom dvore naozaj nebolo. Prečo?

Prvým dôvodom bola svätá omša pod holým nebom, ktorá  často nebýva a ďalej  spolupráca mladších i starších pri prípravách, ktorá mala svoje čaro.

Začiatok nášho dňa sme zahájili svätou omšou s pánom farárom a kaplánom, ktorou nás sprevádzal zbor ELIAS. Nasledovalo posvätenie „tátošov“, ktorými  sa prevážame a je dobré, aby nás Pán Boh sprevádzal na všetkých našich cestách. Priebeh stretnutia nám spríjemňovala Country skupina, po ktorej nasledovali súťaže pre malých aj veľkých a samozrejme nezaháľali ani naše babky a mamky, ktoré nám pripravovali „haluštičky“. Po úspešnom súťažení boli vyhlásení víťazi jednotlivých hier a  odmenení  potleskom a malou drobnosťou.  V stretnutí sme pokračovali ochutnávkami halušiek a rozhovormi.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa nášho Farského dňa zúčastnili a priložili svoje ruky k prípravám. Vďaka však patrí aj tým, ktorí zanechali prácu v záhrade, povinnosti a prišli sa stretnúť a najväčšie VĎAKA patrí nášmu Otcovi hore, ktorý nám doprial krásne počasie.

Marianna Váradyová