Farský denný tábor

S veľkou radosťou vám píšeme o nádhernom Putovaní s Mojžišom, ktoré sme spoločne zažili. Od prvého dňa až po posledný okamih sme cítili Božiu prítomnosť a Jeho vedenie v našich životoch.

Na úvod sme sa spoločne ponorili do príbehu o živote Mojžiša. Animátori nám predviedli úchvatné divadlo, v ktorom sme videli, ako bol Mojžiš zachránený z rieky Níl. Spolu s nimi sme stretli samotného Mojžiša a boli svedkami jeho rozprávania s horiacim kríkom. Deti s nadšením vytvárali svoje vlastné horiace kríky počas tvorivých dielní.

Druhý deň nám síce počasie trochu skomplikovalo plány, ale to nás nerozhodilo. V kultúrnom dome sme si vychutnali rôzne prekážky a aktivity symbolizujúce Mojžišovo putovanie. Prekonávali sme prekážkovú dráhu, prechádzali cez "červené more" a spoznávali 10 Božích prikázaní a 10 Egyptských rán. Deti mali možnosť si vytvoriť vlastné tabule s Božími prikázaniami, aby ich mali stále na pamäti.

Na tretí deň sme sa s Mojžišom vydali na púť po Ruskove. Každá skupina si vytvorila vlastnú vlajku, ktorá ich sprevádzala počas tohto dobrodružstva. Putovanie začalo, keď sme kŕmili zvieratá na farskom dvore, potom sme zažili bitku proti Amalekom. Hľadali sme stratené prepelice a nesmierne dôležitou časťou bolo nosenie archy zmluvy, ktorú sme si spoločne s deťmi neskôr aj vyrobili.

Našu skvelú cestu sme ukončili dobitím Jericha. Deti sa najprv posilnili jednoduchou, ale zábavnou aktivitou s jogurtmi, a potom nasledovalo veselé dobitie, kedy sme sa ohadzovali balónmi naplnenými vodou.

Každý deň sme zakončili spoločnou svätou omšou, do ktorej sme sa s radosťou a vďačnosťou zapojili. Deti a animátori plnili dôležité úlohy počas omše - chlapci miništrovali, niektorí niesli obetné dary, čítali a spievali. Bolo to krásne záverečné gesto, ktoré nám pripomenulo dôstojnosť a zmysel tejto nádhery.

Putovanie s Mojžišom bolo požehnaným a obohacujúcim časom. Spoločne sme sa lepšie spoznali a najmä sme sa priblížili bližšie k Bohu. Súčasne sme si vytvorili úžasné spomienky, ktoré nás budú sprevádzať po celý život.

Ďakujem vám všetkým za váš prínos, úsilie a oddanosť počas celého tábora. Bez vás by to nebolo možné. Teším sa na ďalšie stretnutie a nové putovanie s Mojžišom v srdci.

Janka Balintová, animátorka

Fotky a videá pre vás

Táborová hymna