Ježišova i naša krížová cesta

Pri turistickej prehliadke Jeruzalema si nemožno nevšimnúť označenú cestu, ktorou Ježiš niesol svoj kríž, aby na ňom na Golgote zomrel. Značná časť cesty vedie cez úzke preplnené uličky, plné tovaru a kupujúcich. Chaos, typický pre tieto časti sveta vôbec nepripomína udalosti, ktoré znamenajú tak veľa pre kresťana.

Kresťania prechádzajú týmito miestami s posvätnou úctou a pripomínajú si Ježišovu krížovú cestu. Podobne to robia, hlavne v Pôstnom období, veriaci na celom svete, a to už od času križiackych výprav, vďaka ktorým sa táto pobožnosť rozšírila do celej Európy. Dnes prakticky niet kostola alebo kaplnky bez krížovej cesty. Táto pobožnosť je určená predovšetkým hriešnikom. Kristus prišiel hľadať a zachrániť, „čo sa stratilo“. A ja sa s ním stretnem do takej miery, do akej sa cítim byť stratený, do akej som si vedomý, že potrebujem záchranu a dovolím Bohu, aby ma zachránil. Nie je to však cesta, ktorá sa už skončila. Kristus je i dnes súdený, i dnes nesie kríž, aj dnes je terčom posmechu, je potupovaný a ukrižovaný. Keď konáme pobožnosť krížovej cesty, nepozeráme sa teda len do minulosti, ale aj na prítomnosť a budúcnosť.

Cez tajomstvo prvej krížovej cesty, cez postavy Piláta, plačúcich žien, Šimona, Veroniky, vojakov, davu, bolestnej Panny Márie i ustráchaného Jozefa z Arimatey môžeme vidieť život okolo seba, ľudí s ktorými denne prichádzame do kontaktu. Áno, aj seba. V akej úlohe, na to si budeme vedieť najlepšie odpovedať sami.

Nech je to už akokoľvek, nezabúdajme, že tá prvá, pôvodná jeruzalemská krížová cesta viedla k jasu Veľkonočnej nedele. Táto pravda nás nikdy nemôže viesť k rezignácii a pesimizmu. Aj naša životná cesta musí byť prežiarená nádejou a istotou cieľa, ktorý nám ponúka Ten, ktorý túto cestu úspešne absolvoval pred nami.