Karmelitánske nakladateľstvo prináša k jubileu dve novinky

 

Na prahu Roka svätých Cyrila a Metoda prináša Karmelitánske nakladateľstvo dve publikácie venované posolstvu solúnskych bratov. Autorom knihy Živé dedičstvo s podtitulom Úvahy k cyrilo-metodskému jubileu je cirkevný historik a biskup najstaršej slovenskej diecézy Viliam Judák. Pod druhé dielo s názvom Bratia múdrosti. Cyrilo-metodské fragmenty sa podpísal Peter Brodek, špirituál Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, obľúbený autor duchovnej literatúry, vyhľadávaný duchovný sprievodca a exercitátor. Obaja autori sa zamýšľajú nad vzácnymi historickými udalosťami našich kresťanských a národných dejín a usilujú sa ich aktualizovať pre praktický každodenný život kresťana našich čias.