Krížová cesta manželov

Krížová cesta manželov

 

Úvod:

Ježiš chceme byť s Tebou na Tvojej ceste. Chceme po nej trpezlivo kráčať ako Ty. Prijmi túto pobožnosť ako náhradu za hriechy proti sviatosti manželstva, ktorými sme Ťa zarmútili my aj iné manželstvá. Pomáhaj nám, aby sme sa naučili s Tvojou matku Máriou hovoriť: "Nech sa mi stane podľa tvojho slova!" Chceme očistiť naše manželstvá od pýchy, ktorá nehľadá Tvoju vôľu, ale našu. Ktorá nechce kráčať s Tebou, ale hľadá bočné chodníčky nepravdy a sebectva. Pane, sme slabí, pomôž našej krehkosti. Amen.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

 

1. zastavenie: Ježiš je odsúdený na smrť

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Aké jednoduché je partnera odsúdiť! Stačí obyčajná maličkosť a zavrhneme ho. Zasa prišiel neskoro z práce! Zasa mi nevyžehlila košeľu! Ale Ježiš bol odsúdený NESPRAVODLIVO. Prijal to z lásky k nám. Aká je naša láska k partnerovi? Nevieme prijať ani spravodlivé obvinenie. Krivdu tiež nedokážeme uniesť.

Ježišu, tak málo ťa vieme nasledovať! Odpusť nám naše obvinenia voči manželovi, manželke! Odpusť aj tým, ktorí kritizujú kresťanské manželstvá pre ich spôsob života! Spôsob života, ktorý je iný, aký dnešný svet uznáva. Lebo sa snažíme kráčať s Tebou, Ježišu.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

2. zastavenie: Ježiš berie kríž na svoje plecia

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ako manželia sme dostali kríž pri sobáši. Ako znak lásky, ktorá sa obetuje za druhého. Neradi ho prijímame každodenne. Voláme k Bohu, aby nám ho zobral. Prekáža nám. Ty si ho s láskou objal. A čo my? S láskou prijať aj nepríjemné práce v domácnosti, s láskou prijať manžela, manželku s jeho/jej nedokonalosťami.

Túžime kráčať za Tebou, zobrať každý deň svoj kríž, ako si nás to učil . Nauč nás vedieť prijať aj ťažké chvíle s dôverou v Tvoju pomocnú ruku, s dôverou, že nám dáš silu a trpezlivosť obetovať sa za partnera.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

3. zastavenie: Ježiš prvý raz padá pod krížom

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Prvé odhalenia nedostatkov manžela, manželky. Prvé pochybnosti a nedôvera partnerovi. To sú prvé pády. Kritika manžela, manželky pred rodičmi, pred deťmi. Tak ako ja padám prvý raz, bolia ma prvé pády toho druhého. Sám zraňujem a som zranený.

Pane, bez Teba neviem uniesť ani tie najmenšie zlyhania. Ty si padol od únavy pre naše slabosti. Nenechávaj nás samých. Pomôž nám zvíťaziť nad pádmi a hriechmi.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

4. zastavenie: Ježiš sa stretáva so svojou matkou

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Mária, matka Božia nás stretáva na našej ceste, len sme veľakrát nevšímaví voči nej. Čaká od nás aspoň pohľad, aspoň jeden zdravas‘. Aby mohla pozrieť do očí svojho Syna a prosiť za nás, za naše ťažkosti. Za silu pevne stáť na strane života, ktorý je v dnešnej dobe napádaný zo všetkých strán.

Pane, Ty si sa stretol s matkou v tejto ťažkej chvíli, lebo Ona túžila Ťa stretnúť a pomôcť niesť kríž vo svojom ubolenom srdci. Ona pochopila Tvoju lásku k nám. Na jej orodovanie Ťa prosíme, pomáhaj nám ochraňovať posvätnosť manželstva!

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

5. zastavenie: Šimon z Cyrény pomáha Ježišovi niesť kríž

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Kresťanskí manželia by sa mali snažiť vcítiť do problémov toho druhého. Nehľadieť len na svoje ťažkosti, na svoje trápenia. Naša láska nás nabáda pomôcť partnerovi niesť kríž ako Šimon z Cyrény. Sťažujem sa len na svoje ťažkosti? Alebo pomáham niesť kríž každodenných bolestí manželovi, manželke?

Pane, Ty si dal milosť Šimonovi zapísať sa do dejín ako pomocník Vykupiteľa! Daj aby sme si uvedomovali, že je to milosť, keď si manželia pomáhajú na ceste k Tebe. Lebo tak sme stvorení, ako muž a žena, ktorí sa dopĺňajú, a vo vzájomnej jednote kráčajú za Tebou.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

6. zastavenie: Veronika podáva Ježišovi šatku

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Je to úľava stretnúť sa s priateľmi, ktorí nám utrú slzy a pot. Vedia nás pochopiť a vypočuť. To nás osviežuje na spoločnej ceste za Ježišom, dodáva silu. Je dobré mať takéto Veroniky - pomocníčky. Nemôžme zostať sami, uzavrieť sa. Naopak, aj my, manželia, môžme pomáhať ďalším párom, keď potrebujú pomoc.

Ježišu, Veronika sa za Teba nehanbila pred davom ľudí, ktorí Ťa odsudzoval. Daj nám silu, aby sme boli odvážni, keď treba podržať manželov, ktorých všetci odvrhli a nikto im nechce pomôcť v ich trápeniach.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

7. zastavenie: Ježiš druhý raz padá pod krížom

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Čakáme od nášho partnera, že bude silný a nebude viac padať. Dav sa smial Ježišovi, keď spadol druhý krát . Postavili sme sa na stranu davu? Pohŕdame partnerom, keď je slabý? Radšej si uvedomme, že aj my môžeme padnúť. Že odpustiť máme 77 krát. Že sa musíme držať modlitby za seba a za partnera.

Ježišu, pre tvoj druhý pád nám daj trpezlivosť s partnerom aj so sebou samým. Pane, keď si budeš v pamäti uchovávať naše viny, Pane, kto z nás obstojí? Chcem odpúšťať s láskou, ako Ty, a nielen preto, aby mi bolo odpustené.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

8. zastavenie: Ježiš napomína plačúce ženy

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ženy plakali nad Ježišom. Ich deti požehnával, bral si na kolená, smial sa s nimi. Vedel, v akom nebezpečenstve sú všetky deti, ak sa matky a otcovia nebudú za ne modliť. Aj v tejto ťažkej chvíľke myslel na to najdôležitejšie, na to, kvôli čomu prišiel - na spásu ľudí. Rodičia modlitbou a obetovaním sa za deti posväcujú život detí, aj svoj.

Pane, chceme plakať nad sebou, nad našimi deťmi. Nech naša ľútosť prerazí cestu Duchu Svätému, aby pôsobil na naše deti a naše manželstvá. Daj, nech nie sme slepí, nech nemáme tvrdé srdcia, ale srdcia otvorené pôsobeniu Ducha Svätého v nás, aj v našich deťoch.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

9. zastavenie: Ježiš tretí raz padá pod krížom

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Koľko každodenných predsavzatí, že budeme lepší! A zas len tie isté chyby, tie isté pády! Ježiš padol tri krát, my aspoň 300 krát. Ježiš - nevinný - týmto pádom zobral na seba našu ľahostajnosť, vlažnosť, naše uspokojenie sa so sebou samým. O čo by boli naše manželstvá krajšie, keby sme sa viac snažili druhého denne potešiť, rozosmiať, obdarovať. To si želá aj náš Pán. Denne bojovať o našu manželskú lásku.

Pane, odpusť nám našu nechuť urobiť pre partnera niečo viac. Nauč nás čítať v očiach druhého, čo mu urobí radosť. Odpusť nám našu zištnosť, keď čakáme od neho pozornosť a sami nechceme nič urobiť. Nauč nás, prosíme, nezištnej láske!

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

10. zastavenie: Ježiša vyzliekajú zo šiat

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Pán trpí pre naše sebectvo, našu zmyselnosť. Ju si často zamieňame so skutočnou láskou sebadarovania. Aj my, kresťanskí manželia, napodobňujeme často neveriacich. Umelými zásahmi nechceme Bohu nechať ani milimeter v rozhodovaní o novom živote. Živote, ktorý On dáva, a dal ho aj nám.

Milý Ježišu, musel si pre nás stratiť aj posledný kúsok súkromia. Musel si trpieť hanbu pre všetky naše hriechy, ktorých sa ako manželia dopúšťame. Prosíme, daj nám silu vytrvať, nech sa radujeme z čistej manželskej lásky.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

11. zastavenie: Ježiša pribíjajú na kríž

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Každým úderom kladiva sa stupňuje bolesť Pána. Každý úder je za našu nenávisť, odpor, nevšímavosť k partnerovi. Náš vlažný vzťah, narúšanie jednoty manželov priklincovali ruky a nohy Ježiša.

Pane, Ty si pribitý z lásky k nám, ktorá preniká naše srdcia. Ďakujeme Ti za Tvoju dokonalú lásku, ktorú nie sme schopní pochopiť. Daj, nech si uvedomíme, ako dôležitá je manželská jednota pred deťmi, pred rodičmi, pred celým svetom.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

12. zastavenie: Ježiš na kríži zomiera

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježiš je pribitý, niet úniku. Kríž je miesto, kde sa umiera. Niekedy nás napadne myšlienka, že aj z manželstva niet úniku. Pri veľkých problémoch máme pocit, že sme pribití na kríži. Kam zmizla naša láska? V deň svadby sme chceli z lásky aj život obetovať. Teraz sa nám aj malá obeta zdá ťažká.

Pane, také veľké utrpenie si podstúpil za nás! Odpustil si mučiteľom, odpúšťaš aj nám. Daj, aby si aj manželia vedeli vzájomne odpustiť, vedeli prijať jeden druhého. Pomáhaj, prosím, našej slabej vôli byť lepší.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

13. zastavenie: Ježiša skladajú z kríža

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježiš v náručí matky. Mária trpí, aj keď vie, že po smrti príde zmŕtvychvstanie. Jej môžeme vložiť aj úplne beznádejné prípady. Duchovne mŕtvych mužov, ženy. Ona môže vyprosiť pre každého obnovu duše. Čaká len na naše rozhodnutie položiť jej do náručia našich najmilších.

Mária, matka Božia, vkladáme do Tvojich rúk našich manželov, manželky. Chráň ich duše pred zatratením. V Tvojich materských rukách sú v bezpečí. Ochraňuj ich, aj nás, teraz i v hodine našej smrti.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

14. zastavenie: Ježiša ukladajú do hrobu

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Aj keď Ježiša pochovali, vieme, že len dočasne. Aj keď už v duchu pochovávaš manželstvo ako nešťastné, nevydarené, beznádejné, nerob to. Ježiš svojou Božskou silou dokáže vzkriesiť aj beznádejný prípad. Tak ako vstal zmŕtvych On. Maj vieru a Ježiš oživí všetko mŕtve.

Pane, daj, aby sme do hrobu dávali len mŕtve veci, tie, ktoré vedú k smrti a nie k životu. Dávame, Pane, do hrobu pýchu, sebectvo, zmyselnosť, hnev, žiarlivosť a všetko zlo, ktorým ubližujeme svojmu partnerovi.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

Záverečná modlitba

Ďakujeme, Ježišu, za Tvoje utrpenie na krížovej ceste. Daj, aby sme vedeli viac trpieť jeden za druhého.

Ďakujeme, Ježišu, za Tvoju trpezlivosť. Daj, aby sme v manželstve boli trpezlivejší, ako doteraz.

Ďakujeme, Ježišu, za Tvoju pokoru. Daj, aby sme sa nevyvyšovali nad partnera.

Ďakujeme, Ježišu, za Tvoje odpustenie. Daj aby sme si odpúšťali pred západom slnka.

Ďakujeme, Ježišu, za Tvoju obetavú lásku k nám. Daj, nech sa nám aspoň trochu darí napodobniť Tvoju dokonalú lásku.

AMEN.

 

Modlitba na úmysel Svätého Otca...