Kto na to všetko myslí

V akváriu si žili dve červené rybky. Lenivo si plávali stále dookola a tak mali dosť času trochu si aj zafilozofovať.

Raz sa jedna rybka spýtala druhej:

„Veríš v Boha?“

„Samozrejme.“

„A ako vieš, že je?“

„Čo myslíš, kto nám každý deň vymieňa vodu?“

Život v nás plynie každý deň ako tichá pokojná rieka a to je zázrak. My si však zvykneme aj na zázraky. Každý deň je úplne novým darom, čistou nepopísanou stránkou. Boh nám každý deň vymieňa vodu.

Boh neumiera vtedy, keď prestávame veriť v osobné božstvo. My však umierame v deň, v ktorom náš život prestáva byť prežiarený večným svetlom a dennodenne obnovovaný zázrakom, ktorého pôvod presahuje ľudský rozum.