Ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?

Je to jednoduché - necudzoložiť, neklamať, nepodvádzať, nekradnúť, nezabiť, nebyť chamtivý. Rozumieme tomu. Je to overené, vyskúšané. Porovnajme si to. Čo je horšie? Kradnúť alebo byť chamtivý? Čo je menšie zlo? Dopustiť sa cudzoložstva alebo vraždy? Ktorý hriech je najmenej odporný a ktorý najviac?

Radi zjednodušujeme, uzákoňujeme, no ťažko sa nám poslúcha. Boh sa však na veci pozerá ináč: on hľadí na srdce. Oveľa mocnejšia než to, čo robíme - alebo nerobíme -, je láska. Ježiš to hovoril farizejom, ale aj nám. Miluj Boha. Miluj blížnych. "Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci" (Mt 22, 40).

Milovať srdcom prekypujúcim Božou láskou je najväčším príkazom, ktorý máme "poslúchať". Vytrvalo si navzájom preukazujte lásku, radí svätý Peter kresťanom v Malej Ázii, pretože láska zakrýva množstvo hriechov (1 Pt 4, 8)! Áno, hrešíme. No vďaka láske dokážeme všetko znášať, všetko dúfať a všetko vydržať (1 Kor 13, 7). Láska zjednocuje všetky čnosti vo zväzku dokonalosti a ide ešte oveľa ďalej (Kol 3, 13 - 14)!

Pri Poslednej večeri povedal Ježiš svojim učeníkom: "Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania" (Jn 14, 15). To nie je nariadenie, ktoré nás má prinútiť poslúchať. To je prísľub! Ak milujete mňa, to znamená, ak moja láska napĺňa vaše srdce a ak zostávate v mojej láske, potom už sami budete chcieť poslúchať. Takú moc a silu má Božia láska v nás. Je dostatočne mocná na to, aby ovplyvnila naše myšlienky a skutky a povýšila ich nad naše vášne a túžby. Pôsobí v našom živote tak mohutne, že oslabuje hriech a posilňuje láskavosť a súcit.

Dovoliť Bohu, aby nás naplnil a vplýval na nás, je príjemnejšia a jednoduchšia cesta k poslušnosti než spoliehanie sa výlučne na ľudské úsilie. Poprosme dnes Ducha Svätého o občerstvujúce vyliatie Božej lásky. Neostýchajme sa; je to niečo, čo veľmi rád urobí! Nech jeho láska premôže silné väzby strachu, zmyselnosti, žiarlivosti a sebectva, aby sme mohli zakúsiť jeho silu a pokoj.