Meno Panny Márie

Keď to v rodine funguje tak ako má, všetci sa tešia na deň, keď má sviatok mamka. Najviac jej deti. Nemusí ich k sebe nijakým osobitným spôsobom pozývať, nečaká veľké dary. No oni aj tak veľmi dobre vedia, že dvere sú pre nich stále otvorené, že ich vždy privíta s úsmevom a s otvorenou náručou. Prichádzajú radi, lebo majú istotu v jej láskavom srdci.

Ak sa zo svojich detí dokáže takto radovať ľudská mamka, o čo viac sa na stretnutie s nami musí tešiť naša nebeská mamka Mária. Dostali sme ju ako dar od jej ukrižovaného Syna a ona nás bez váhania prijala pod svoju ochranu azda v najťažšom okamihu jej života. Od tohto dňa nás nosí vo svojom materinskom srdci a neustále sa za nás prihovára u svojho Syna. Verná svojmu menu, Hviezda morská, nám ukazuje správny smer, aby sme v živote nezablúdili. Neúnavne nás povzbudzuje (keď treba aj napomína) na ceste k Ježišovi. Vo Fatime, v Malej Vieske aj v Ruskove :).

Ďakujeme pánovi dekanovi, že nám pripravil meninovú oslavu patrónky našej farnosti. Sprostredkoval nám úžasný duchovný zážitok. Hlavný celebrant odpustovej svätej omše, novokňaz Boris, nám na záver udelil novokňazské požehnanie. Deti, mladí (aj tí so šedinami) zo Sokoľa boli skvelí, jednoducho zohratí profesionáli. Pri sprevádzaní počas svätej omše, aj pri mariánskej akadémii „Odkaz z Fatimy“. Pripomenuli nám, že v troch fatimských deťoch – rozvážnej Lucii, šibalke Hyacinte a jednoduchom Františkovi – sa ukrýva celý svet, na ktorý sa nebeská mamka obracia s prosbou o modlitbu a obrátenie.

P.S.: Videli sme aj nejaké ruskovské ovečky a kvetinky. A veľmi im to tam pristalo.

Milá mamka Mária, sme vďační, že sme s tebou uprostred mohli vytvoriť spoločenstvo a osláviť sviatok tvojho mena. Lebo mať mamu je ako:

mať prikrývku vždy, keď ti je zima,

mať dáždnik vždy, keď prší,

mať chlieb vždy, keď si hladný,

mať liek vždy, keď ťa niečo bolí...

Fotografie nájdete vo fotogalérii aj na facebooku.