Modlitba otcov

 

Nielen matky sa musia a majú modliť za seba a za svoje deti. Sú to práve otcovia, ktorí majú byť vo svojej rodine kňazmi, privádzajúcimi všetkých k modlitbe, k úprimnému rozhovoru s Bohom. K tomu je ale potrebné, aby sa sami úpenlivo modlili každý deň k Otcovi, od ktorého pochádza každé otcovstvo na zemi. Preto od nás prijmite, milí otcovia, túto modlitbu, ktorú môžete používať vo svojich každodenných modlitbách.

Pane, ďakujem ti za dar otcovstva,
za to, že môžem a smiem byť otcom svojim deťom,
že sa ti môžem a smiem v otcovstve podobať.

Ďakujem ti, že si mi dal synov a dcéry,
ktoré nie vždy poslúchajú moje slová,
aby si ma naučil trpezlivosti s nimi, akú máš ty s nami,
aby si ma naučil zhovievavosti a milosrdenstvu voči nim, aké je len v tebe voči nám,
aby si mi ukázal, že môžeš hovoriť aj cez nich ku mne, nielen cezo mňa k nim.

Prosím ťa o odpustenie za chvíle,
v ktorých som zlyhal ako otec,
v ktorých som sa nezaujímal o svoje deti, o ich život, o ich problémy a radosti,
v ktorých som nemiloval a neochraňoval dostatočne svojich synov a svoje dcéry,
v ktorých som sa postavil na tvoje miesto a prílišnou tvrdosťou zlomil ich vieru v teba, ako Otca,
v ktorých som nevyplnil svoje právo a svoju povinnosť byť otcom ako ty.

Ľutujem všetky myšlienky, ktorými som znečisťoval svoju dušu a tým aj duše svojich detí,
ľutujem všetky slová, ktorými som ponižoval svoje deti a ničil v nich vieru v dobro, ktoré si do nich vložil,
ľutujem všetky skutky, ktorými som rozvrátil ich potrebu lásky, ktorú som mal napĺňať dennodenne,
ľutujem aj všetko to zanedbávanie dobra, ktoré som mohol svojim deťom darovať a nedaroval 
pre svoju lenivosť, neochotu či pohodlnosť a tak zabránil tebe, Otče,
aby si im cez toto dobro ukázal, ako ich veľmi miluješ,
aby takto mal môj život zmysel,
aby som tu na tejto zemi nežil nadarmo.

Prosím ťa za seba, ale aj za všetkých otcov na svete:
Pomôž mi odvrátiť sa od vecí, ktoré ma oddeľujú od teba a od mojej rodiny,
a osloboď  ma tu a teraz, raz a navždy
od vecí, ktoré ma ničia a znečisťujú moje srdce,
od vecí, ktoré ma odvádzajú ďaleko od mojej rodiny,
od vecí, ktoré zväzujú moju lásku k synom a dcéram a nedovoľujú mi prejaviť im ju,
od vecí, ktoré ma úplne pohlcujú - môj čas, moju silu, môj cit a môj rozum.

Pane, daj mi silu vrátiť sa opäť k tebe a učiť sa od teba,
čo znamená pravé otcovstvo,
čo znamená odpúšťať a dovoliť sebe aj iným robiť chyby,
čo znamená byť skutočne spravodlivým a dať každému, čo skutočne potrebuje,
čo znamená milovať svojho syna
a odovzdať mu cez seba tvoju lásku, odvahu, múdrosť i pravú mužnosť a otcovstvo,
a čo znamená milovať svoju dcéru
a odovzdať jej cez seba tvoju lásku, nežnosť
a istotu toho, že je v tvojich i mojich očiach krásna a hodná lásky.

Môj milovaný Otec, veď ma tak,
aby som spolu s tebou naplnil svoje poslanie otca,
aby som spolu s tebou prijal zodpovednosť za životy mojich synov a dcér, 
aby som spolu s tebou naplno miloval svoje deti
myšlienkami, slovami, pohladeniami, objatiami i skutkami,
ktoré máš už od stvorenia pre mňa pripravené,
aby som ich s tvojou pomocou počas svojho života vykonal.

Prosím ťa, Otče, ochraňuj moju ženu a deti, kdekoľvek sú,
od útokov nepriateľa ich spásy,
ale ochraňuj aj mňa od útokov zlého,
ktorý by chcel cezo mňa rozvrátiť jednotu a puto lásky v našej rodine.
Daj mojej žene a deťom všetky potrebné milosti,
ktoré im pomôžu napriek mojim chybám a nedostatkom stať sa Tvojimi vynikajúcimi synmi a dcérami,
ktoré ich privedú ku šťastnému životu nielen tu na zemi
ale aj blízko pri tebe v tvojej láske naveky.

Prosím ťa o to skrze tvojho Syna, Ježiša Krista, nášho milovaného Pána. Amen.