Modlitba za rodinu


Pane, Ty Si otcom každej rodiny na Zemi
Ty si otcom všetkých ľudí.
Daj, skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista,
ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého,
ktorý je poslom Tvojej lásky k nám,
aby sa každá rodina na Zemi
stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života,
lebo len Ty si opravdivá Láska a Život.
Daj, aby Tvoja milosť sprevádzala myšlienky, slová a skutky
každého manžela a manželky
pre dobro ich rodiny a rodín na celom svete.
Daj, aby mladí ľudia našli v rodine
pevnú oporu pre svoju ľudskú dôstojnosť
a pre rast v pravde a láske.
Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva,
ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky,
ktorými rodiny niekedy musia prejsť.
Na príhovor Svätej rodiny daj, aby svetová misia našej matky Cirkvi
v rodine a prostredníctvom rodiny priniesla svoje ovocie.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život
po všetky veky vekov.
Amen.

(Ján Pavol II.)