Na ceste do Betlehema

Advent hovorí mnohorakým spôsobom o tom, že sme na cestách. Mária sa vydáva na cestu k Alžbete. Obidve ženy sú tehotné a to, čo si majú povedať, ich naplňuje veľkou radosťou.

Byť na cestách – to je téma každého ľudského života. Táto cesta je často poznačená tmou a bez východiska; nezamestnanosťou a pocitom, že ma už nepotrebujú, že nenájdem miesto v ľudskej spoločnosti; chorobou a starobou; pochybnosťami a otázkami. Práve v dňoch adventu sa ľudia vydávajú na cestu k sebe navzájom, na cestu k Bohu.

Nečaká niektorý taký človek, ktorý telesne už nie je v stave vydať sa na cestu, na takéto stretnutie? Nie je dobré slovo znakom nádeje?

Byť na cestách a nájsť, to čo leží blízko seba. Tak ako tie dve ženy – Mária a Alžbeta – zažili spolu svojim spôsobom vo svojom stretnutí adventné čakanie a vianočné naplnenie.