Na Slovensku funguje nová webstránka pre animátorov

 

Vytvoriť priestor na komunikáciu garantov projektu „Cesty zrenia“ s animátormi, ako aj možnosť čerpať materiály na stretká a tábory môžu záujemcovia na novej webstránke. Je dostupná na adrese www.cestyzrenia.domka.sk. Projekt "Cesty zrenia" je určený vedúcim skupín, ktorí pracujú s mládežou. Prebieha formou víkendových školení, kde sa účastníci konkrétne oboznamujú s vývojovými etapami detí a dospievajúcich mladých. Cez tento projekt tak títo vedúci môžu lepšie pochopiť potreby a svet mladých, s ktorými pracujú.

„Je takou túžbou, aby sa tento web stal miestom virtuálneho stretnutia sa animátorov. Chceme dať mladým priestor na zdieľanie svojich skúseností, ale zároveň to považujeme aj za príležitosť pre saleziánov – na jednej strane ich šanca vyjadriť sa, na druhej strane ďalšia možnosť vnímať potreby animátorov,“ hovorí koordinátor projektu Cesty Zrenia Štefan Orkuty.

V rámci webu plánujú jeho iniciátori aj animátorskú poradňu, prostredníctvom ktorej by garanti projektu budú snažiť odpovedať animátorom na ich problémy pri práci so skupinou.