Novéna Pátra Pia v ťažkých situáciách

Páter Pio (1887-1968) (svätorečený pápežom Jánom Pavlom II. v Ríme dňa 16. júna 2002) vyzýval veriacich, ktorí sa porúčali do jeho modlitieb, aby sa počas 9 dní modlili nasledujúcu modlitbu, ktorú napísal a ktorú sa on sám každý deň modlil.

 

Ježišu, ty si povedal: „A  ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte       a nájdete! Klopte a otvoria vám!“,

hľa ja klopem, hľadám, ja prosím o túto milosť …

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, dôverujem a dúfam v teba!


Ježišu, ty si povedal: „Veru, hovorím vám: O čokoľvek budete prosiť môjho Otca v mojom mene, On vám to dá!“,

hľa ja prosím od tvojho Otca v Tvojom mene o túto milosť …

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, dôverujem a dúfam v teba!


Ježišu, ty si povedal: „Veru, hovorím vám, nebo a zem sa pominú, ale moje slová nikdy!“,

hľa ja sa spolieham na neomylnosť Tvojich slov a prosím o túto milosť …

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, dôverujem a dúfam v teba!


Najsvätejšie Srdce Ježišovo, Ty nemôžeš nemať súcit s nešťastnými, zmiluj sa nad úbohými hriešnikmi a preukáž nám milosti, o ktoré Ťa prosíme prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Tvojej a našej Matky. Svätý Jozef, pozemský otec Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, oroduj za nás.

Zdravas Kráľovná, Matka Milosrdenstva …