Farský kalendár 2013

 

Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom....

Možno sa čudujete, čo je to za titulok, no hneď na začiatku vám prezradíme, že sa za ním skrýva jedna skvelá správa. Máme farský kalendár na rok 2013 a tento úryvok z Knihy proroka Joela nám pán farár s pánom kaplánom vybrali za motto na nasledujúci rok, Rok sv. Cyrila a sv. Metoda a Rok viery.

Tak ako naposledy, aj teraz sú dominantou jednotlivých listov naše kostoly, ktoré sú a vždy budú srdcom nášho spoločenstva, lebo je v nich prítomný nadovšetko milujúci Boh. Na bohostánku vo farskom kostole je symbolicky zobrazený ako pelikán, ktorý aj za cenu svojho života kŕmi mláďatá vlastným srdcom. Ak by to neurobil, zahynú. Presne ako my ...

Pohľadom do nášho spoločenstva sú fotky z rôznych farských akcií, pri organizovaní ktorých mnohí z vás poskytli svoje ochotné srdcia a ruky. Pre tých, ktorí sa ich zúčastnili, budú hádam peknou spomienkou, pre ostatných azda takým malým navnadením, a tým, ktorým zdravotný stav alebo iné dôvody nedovolili, aby prišli, chceme priniesť aspoň trošku atmosféry rovno domov. Sú dôkazom toho, že srdce spoločenstva bije, že naše spoločenstvo je živé.

A nakoniec – celý kalendár sme zladili do modra. Vôbec nie náhodou, ale preto, aby nám pripomínal nebeskú Matku, patrónku našej farnosti, o ktorej evanjeliá na viacerých miestach píšu, že zachovávala všetky slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.

Veríme, že sa vám tohtoročný kalendár páčil a že sa k novému postavíte rovnako úžasne. Chceme tým povedať, že dúfame, že si ho kúpite, lebo verte, že sme v ňom pri jeho zostavovaní nechali kúsok svojho srdca. Bohatší o skúsenosti sme sa pokúsili vyvarovať chýb z minulého roka, ale aj urobiť kalendár tak, aby jeho cena nebola vyššia ako vlani. Podarilo sa a pri cene 4,00 za kus by sme snáď nemali mať problém, pokryť náklady na jeho vydanie. Samozrejme, za predpokladu, že sa predá :-) . V tomto sa na vás úplne spoliehame.

Vieme, že nesklamete, tak vám teda prajeme, aby kalendár tešil vaše srdcia a oči celý budúci rok.