Ranná modlitba

 

Otvor dnes, Pane, svoju náruč a priviň ma k sebe v dnešný deň.
Daj, nech mám otvorené oči pre všetko krásne a srdce rozpálené láskou k blížnym.
Nech moje ruky nepoznajú únavu v konaní dobra.
Nech moje nohy neustanú na tvojich cestách a moje pery nech neprestanú chváliť tvoje meno.
Daj mi, Pane, síl, keď dnes ponesiem svoj kríž.
Prosím, pomôž mi vstať, keď sa potknem v dnešný deň.


Daj mi dar štedrosti, keď sa stretnem s chudobným.
Daj mi dar úsmevu, keď sa stretnem s nešťastným.
Prosím o ducha pokoja, keď stretnem nervóznych v dnešný deň.
Daj mi dar pokory, poslušnosti, skromnosti, rozvážnosti, nech viem viac počúvať a pochopiť
iných a menej hovoriť o sebe v dnešný deň.
Otvor dnes, Pane, svoje štedré ruky a prijmi ma takú, aká som.
Ukáž mi cestu a veď ma k svätosti v dnešný deň.

Amen.