Relikvia sv. Cyrila v našej farnosti

 

„Premýšľaj o minulosti a budeš poznať budúcnosť“, hovorí jedno čínske príslovie. My sme sa nad našou kresťanskou minulosťou, ktorá nám môže pomôcť k oslávenej budúcnosti v Nebeskom Kráľovstve a ktorá je jedinečným spôsobom spojená s pôsobením sv. Cyrila a Metoda, zamýšľali v sobotu 26. mája. Príležitosťou bola relikvia sv. Cyrila, ktorú sme si počas jej putovania po Slovensku mohli uctiť ako súčasť prípravy na 1150-te výročie príchodu slovanských vierozvestov na územie našich predkov. Počas raňajšej bohoslužby slova, poklony v priebehu celého dňa i večernej svätej omše, ktorá bola zároveň Vigíliou Zoslania Ducha Svätého, sme mali príležitosť pripomenúť si život a dielo solúnskych bratov, poďakovať za misiu, z ktorej čerpáme doteraz a povzbudiť sa ich príkladom horlivého šírenia viery v Krista.

 

Tu je niekoľko fotografií z vigílie.