Rok viery otvorili biskupi spolu s veriacimi v katedrálach viacerých diecéz

 

Slávnostnou svätou omšou na Námestí sv. Petra vo Vatikáne otvoril vo štvrtok 11. októbra Benedikt XVI. Rok viery. Bohoslužba bola zároveň spomienkou na 50. výročie otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu, ktoré pripadlo práve na tento deň. Rok viery v tento deň otvorili aj vo viacerých diecézach Slovenska.

Bratislava

Slávnostnou svätou omšou otvorili 11. októbra Rok viery v Bratislavskej arcidiecéze. V Katedrále sv. Martina v Bratislave ju celebroval bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, je v týchto dňoch prítomný na biskupskej synode o novej evanjelizácii v Ríme. Svätú omšu koncelebrovali rektor Kňazského seminára Mons. Daniel Ižold a farár farnosti sv. Martina Mons. Jozef Jančovič. Na bohoslužbe spieval Katedrálny zbor sv. Martina pod vedením Jána Miškoviča.

Za prítomnosti približne sto kňazov a približne troch stoviek ľudí biskup Haľko pripomenul, že vyhlásenie Roku viery Benediktom XVI. nie je len úkon či vyjadrené slovo, ale počin a rozhodnutie, ktorým sa otvára "doba milostí". V homílii pripomenul aj úkon, ktorý sa počas dňa uskutočnil vo Vatikáne v deň 50. výročia otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu. Ide o intronizáciu evanjeliára, presnej kópie toho, ktorý bol pred 50 rokmi umiestnený do stredu Baziliky sv. Petra. Tento počin poukazuje na to, čo bolo a na to, čo by malo byť, podotkol biskup Haľko. Evanjelium a Písmo nie sú len texty či slová, ktoré odzneli, ale vyžarujú aj do budúcnosti a ponúkajú sa súčasným a budúcim generáciám, odkázal veriacim.

V závere biskup Haľko spomenul myšlienky Benedikta XVI. pri otvorení Roka viery vo Vatikáne, v ktorých sa objavujú slová viera a Ježiš. Svätú omšu ukončila eucharistická adorácia, počas ktorej sa prítomní modlili za dar viery. Bohoslužba vyvrcholila eucharistickým požehnaním. / Informoval Tibor Hajdu

FOTO je možné nájsť TU, AUDIO homílie TU

Trnava

Rok viery otvorili 11. októbra aj v Trnavskej arcidiecéze. Mons. Ján Orosch, apoštolský administrátor „sede vacante“ Trnavskej arcidiecézy, v úvode slávnostného dňa spolu s približne 100 kňazmi celebroval svätú omšu v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa, ktorá prebiehala paralelne so svätou omšou Benedikta XVI. vo Vatikáne. Po svätej omši sa prítomní kňazi odobrali do priestorov budovy Marianum, kde pokračovalo otvorenie Roka viery celodiecéznou kňazskou rekolekciou.

V homílii počas svätej omše sa Mons. Orosch zameral na vysvetlenie významu viery. Na základe textu dokumentu II. vatikánskeho koncilu Gaudium et spes ju prirovnal k tvrdému boju proti mocnostiam temnosti ťahajúcemu sa celými ľudskými dejinami od počiatku sveta až do posledného dňa. Ďalej vysvetlil, ako sa stať "bojovníkmi v armáde živého Boha?" Kňazom pripomenul, že sa nedá robiť pastorácia bez kompromisov s ľuďmi, ale v žiadnom prípade ju nesmú robiť za cenu kompromisov s temnotami. Apoštolský administrátor Mons. Orosch zakončil homíliu výzvou, aby veriaci i kňazi ohlasovali Evanjelium, „že Ježiš žije, je víťaz, kráča s nami a s ním aj my zvíťazíme“.

Na rekolekcii si kňazi najskôr vypočuli klavírny koncert študentky Pedagogickej a sociálnej akadémie blahoslavenej Laury v Trnave Ivony Siartovej. Po ňom sa ku kňazom prihovoril opäť Mons. Ján Orosch. Nasledovala prednáška riaditeľa Arcidiecézneho školského úradu dp. Jána Hallona, zodpovedného i za kňazskú formáciu v arcidiecéze, na tému „Rok viery a nová evanjelizácia“. Popoludní sa prítomní presunuli do Baziliky sv. Mikuláša. Tu si vypočuli prednášku správcu farnosti Dvorníky, dp. Stanislava Lieskovského na tému „Panna Mária – žena viery“. Slávnostné otvorenie Roka viery bolo zavŕšené loretánskymi litániami, zasvätením arcidiecézy pod ochranu Panny Márie pred jej milostivým obrazom a záverečným požehnaním apoštolského administrátora „sede vacante“ Mons. Jána Oroscha. / Informoval Dušan Kolenčík

Žilina

Pontifikálnou svätou omšou v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline začali vo štvrtok 11.októbra Rok viery aj v Žilinskej diecéze. Hlavným celebrantom bol diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Vo svojej homílii veriacim zdôraznil, že Rok viery je výzvou k opravdivému a novému obráteniu sa k Pánovi. „Rok viery má vyjadrovať jednomyseľné úsilie o znovuobjavenie a štúdium aj základných obsahov viery, ktoré sú systematicky a organicky zhrnuté v Katechizme Katolíckej cirkvi. Tu sa totiž objavuje bohatstvo učenia, ktoré Cirkev vo svojej dvetisícročnej histórii prijíma, spravuje a odovzdáva,“ uviedol biskup.

V ten istý deň si však veriaci pripomenuli aj 143.výročie posvätenia Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. Tento chrám stál už v prvej polovici 13. storočia, prvá písomná zmienka je však až z roku 1400. Kostol istý čas slúžil aj ako pevnosť a dvakrát ho zabrali luteráni. „Kostol niekoľkokrát vyhorel, naposledy v roku 1848, kedy zhorela aj celá Žilina. Rekonštrukcia sa začala 5.júna 1868 a trvala do konca septembra 1869. Opravený kostol slávnostne posvätil nitriansky biskup Dr. Augustín Roškováyi 11. októbra 1869,“ priblížil miestny farár a správca katedrály Peter Holbička.

Podľa diecézneho biskupa Tomáša Galisa je výročie konsekrácie katedrálneho chrámu príležitosťou na obnovu aj duchovného chrámu v nás samých. „Každý človek je chrámom Božím. Takéto chrámové priestory chce Ježiš aj dnes očistiť od ziskuchtivosti a kupčenia so svätým tajomstvom lásky, očistiť človeka od sebectva, aby bol schopný prijať slová nového života,“ uzavrel biskup Galis. / Informovala Júlia Kavecká


Prešov

Rok viery v Košickej arcidiecéze otvorili 11. októbra 2012 výnimočne v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove, pretože v Dóme sv. Alžbety v Košiciach prebieha rekonštrukcia. Košického arcibiskup metropolitu Mons. Bernarda Bobera, ktorý slávnosti predsedal, ďalších kňazov, rehoľníkov a prítomných v úvode privítal miestny dekan Jozef Dronzek. Vyjadril veľkú radosť z toho, že práve v Prešove sa otvára na celodiecéznej úrovni takáto veľká udalosť v dejinách Cirkvi.

Arcibiskup Bober vo svojej homílii vyzval prítomných k aktivite, nádeji, radosti a k chceniu podeliť sa o svoju vieru so všetkými, ktorých nám Boh pošle v živote do cesty. "Našim poslaním – úlohou Cirkvi predovšetkým v tomto Roku viery je hovoriť o Bohu – o Jeho Synovi Ježišovi Kristovi – pripomínať Božiu prítomnosť všetkým ľuďom a predovšetkým kresťanom, čo stratili svoju vlastnú identitu. Z viery pochádza radosť zo zmyslu života, naplnenie, vnútorný pokoj a istota. Toto si nemožno nechať iba pre seba," povedal arcibiskup Bober, na ktorého ornáte nechýbalo logo Roku viery. / Informoval Jozef Kozák

PLNÉ ZNENIE homílie je možné nájsť TU

*

Rok viery postupne otvorili aj vo viacerých diecézach na Slovensku. Kňazi a veriaci Banskobystrickej diecézy spoločne otvorili Rok viery v Banskej Bystrici. V Košickej arcidiecéze bolo otvorenie v Konkatedrále svätého Mikuláša v Prešove, v Trnavskej arcidiecéze v Katedrále sv. Jána Krstiteľa a v Prešovskej archieparchii v prešovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa.