S bolesťami druhých liečime vlastné bolesti

Známa legenda o matke, ktorej zomrel syn. Vo svojom smútku si nevedela rady, a preto navštívila mudrca s prosbou:

„Poznáš nejaké modlitby a prosby, ktoré by pomohli môjmu synovi vrátiť život?“

Mudrc jej odpovedal: „Prines mi nejaké semienko z takého domu, v ktorom nepoznajú žiadne utrpenie. Potom odstránim smútok aj z tvojho života.“

Žena sa vydala na cestu hľadať semienko. Čoskoro prišla k jednému peknému domu, zaklopala na dvere a spýtala sa:

„Hľadám dom, v ktorom nezakúsili žiadnu bolesť. Som v takom dome? Je to pre mňa dôležité.“

Obyvateľ tohto domu jej odpovedal: „Si na zlom mieste. My sme v poslednom čase zažili mnoho zla.“

A začal jej o tom hovoriť. Odišla a hľadala iný dom, v ktorom by nepoznali utrpenie. Ale kdekoľvek prišla, k chudobným či bohatým, všade jej rovnako odpovedali: Niet domu bez utrpenia. A znova musela načúvať nárekom iných. Bez toho, aby si to uvedomila, pomaly zabúdala, že má hľadať nejaké semienko. V stretávaní s bolesťou druhých ľudí sa liečila z vlastných bolestí.

Legenda nám ukazuje, aký zmysel môže mať utrpenie. Je tu často aj preto, aby sme sa prostredníctvom vlastného utrpenia priblížili  k utrpeniu druhých ľudí.