Šieste a Deviate Božie prikázanie: Nezosmilníš! Nepožiadaš manželku svojho blížneho!

Dnes budeme hovoriť o téme, v ktorej sa každý cíti odborníkom, o ktorej sa veľmi veľa vtipkuje, v ktorej je najmenej zodpovednosti a mohli by sme pokračovať ďalej a ďalej. Snáď je potrebné dodať: nesprávny pohľad na túto tému už mnoho ľudíspravilo nešťastnými.

Je to o prikázaní, ktoré znie: Nezosmilníš! A pretože táto téma korešponduje ešte s podobným prikázaním, tak dodajme: Nepožiadaš manželku blížneho svojho!

O čo teda ide? Boh si praje, aby prameň života ostal čistý. Preto žiada, aby sme dávali pozor na sexuálnu stránku, ktorou nás obdaroval Boh. Pôvodcom sexuality teda nie je zlý, diabol.Každý hriech je ochutnaním zakázaného ovocia, ale ani u jedného tak dôsledne nevidieť dôsledky, ako v tomto prikázaní. Mnohí aj vieru stratili kvôli tomu, že sa potkli.

Zachovávanie alebo porušovanie tohto príkazu je spojené s charakterom človeka. Tu sa buduje alebo rúca! Súvisí to s našou povahou. Predstavte si svoju duševnú oblasť ako záhon, kde sa nachádzajú dobré i zlé vlastnosti. Vytrhajte zlé, uvoľnite miesto dobrým. Čím? Ustavičnou sebakontrolou. Zosilnie vám vôľa, ktorá vás urobí skutočne krásnymi. Človek nedospieva najprv telesne a potom duševne. Ono to súvisí jedno s druhým. Po duševnej stránke sa človek obohacuje novými vlastnosťami pri dospievaní, ale aj telesnej. V našom tele sa vytvorí nová sila a to je sexualita. Od svojho Stvoriteľa má nádherné poslanie – podieľať sa na vzniku nového človeka a preto sa má používať podľa Božieho návodu a ten znie: v sviatostnom manželstve. Teda nie pred tým a nie mimo. Pretože starostlivosť o nové pokolenie je spojená s mnohými ťažkosťami, Boh ju obdaril radosťou. A tu sa začína celý problém! Ľudia túžia po  tejto radosti ešte pred manželstvom a potom prichádza k nepekným dôsledkom. A prečo sa to stáva? Ak má človek slabú vôľu, vymkne sa z rúk človeka táto sila, chce sa dostať na slobodu, poslúchne našepkávanie a ukáže sa smutný koniec. Znázornime si to malou epizódou zo života. Až raz navštívite Ameriku a konkrétne New York, videli by ste, že z diaľky vidieť na nábreží obrovskú sochu Slobody. Je znázornená postavou ženy, ktorá drží v ruke lampáš v podobe fakle. Tento lampáš je v noci z diaľky dobre vidieť a slúži zároveň ako maják pre pristávajúce lode. A čo je zvláštne na tom? Každé ráno pod touto sochou nachádza strážnik mŕtve alebo polomŕtve vtáky (albatrosy). Ako sa tam dostali?. V noci letia oproti svetlu za slobodou a nárazom nachádzajú smrť. Sloboda im prináša smrť! Rovnako je to s človekom, ktorý uposlúchne našepkávanie sexuálnej sily túžiacej po slobode. Prvé chvíle sa zdajú krásne, ale po krátkom čase pocíti smútok. Falošná sloboda prináša zotročenie, lebo človek sa stáva otrokom vášne. Je potrebné stáť na stráži, aby sme dokázali povedať: Nie! Azda to bude niekedy zápas pritvrdý, ale víťazstvo prinesie krásny pocit. Aj pri tom je potrebné na niečo pamätať. Žiadny bojovník nejde do vojny sám, ale hľadá si spojenca, podobne je to aj so sexuálnou silou. Jej spojenci sú fantáziazmysly. Nedisciplinovaná fantázia nám môže narobiť mnohé starosti. Pozor pred lenivosťou, snívaním, vylihovaním v posteli. Najlepší liek je užitočná práca. Potom je to zrak. Nie je rozumné všetko vidieť, počuť, dotknúť sa. Bozk sa ľahko môže stať bránou k hriechu! Kto ovláda svoje zmysly, podobá sa rieke, ktorá je uzamknutá korytom rieky a hrádzou. Možno na nej postaviť elektráreň. Keď sa rieka vyleje, prináša spustošenie. Aj najsilnejšia vôľa prelomí sa, keď nestrážime svoje zmysly. Preto je potrebné hľadať pomoc u Boha. Ani jeden hriech tak neničí vôľu ako hriech prekročenie sexuality. Potom je to pamäť. Stráca na svojej pružnosti, pohotovosti a študent bez pamäti je stratený. City sú prebujnelé. Prebujnelá fantázia s vášňami stávajú sa pánmi človeka. Potom nastupuje aj katastrofa tela. Dievča trpí za svoj poklesok ďaleko viac ako chlapec. Ale aj z chlapca nikdy sa nestane skutočný chlap, ale zbabelec.

            Teraz si vymenujme hriechy: Sexuálny život medzi chlapcom a dievčaťom pred manželstvom (platí to aj o snúbencoch), sebaukájanie, homosexualita a rôzne sexuálne deviácie. Potom je to zneužívanie sexuálnej sily v manželstve a mimo manželstva. Mnohé rodiny sa kvôli tomu rozpadli.

            Nebuďte ľahkomyseľní, aby ste nemuseli platiť za to celý život, ba i stratiť večnosť.

 

  1. Ako sa tvorí charakter?

  2. Čo Boh žiada v šiestom Božom prikázaní?

  3. Čo je potrebné robiť so svojou duševnou stránkou?

  4. Aké má poslanie sexualita v pláne Stvoriteľa?

  5. Aké dôsledky prináša porušenie Bohom stanoveného poriadku v sexualite?

  6. Ktoré sú hriechy sexuality?