Smrť si nás podá...

 

Na svete je iste veľa hrdinov. Niektorí sú skutoční a sú nimi vždy, niektorí iba dovtedy, kým nepríde nebezpečenstvo. Potom sa menia na nepoznanie. Osobitne naša doba je taká, o ktorej sa hovorí, že odvaha zlacnela a múdrosť zdražela. Čo je teda tou skutočnou odvahou? Čo je skutočnou múdrosťou? Kedy sa človek prejaví taký, aký v skutočnosti je. Iste, môže byť veľa rozličných situácií, ale jedno je isté: zoči-voči smrti aj tí najväčší hrdinovia dostávajú strach. Smrti sa boja aj tí, čo sa ničoho neboja a treba byť svätcom, aby sme sa jej s pokojom vydržali pozerať do očí. Peter a Pavol boli takýto ľudia, hrdinovia, svätci. Ani smrti sa nezľakli:

Herodes položil ruky na niektorých členov Cirkvi. Mučil ich a zabíjal a rozkázal chytiť aj Petra. Cirkev sa modlila a Peter v žalári spal. Anjel ho musel zobudiť tak, že ho udrel do boku. Potom ho vyviedol zo žalára... Pekný príklad. Vieme ako je nám ťažko oko zažmúriť, keď nás na druhý deň čaká iba nejaká ľahšia operácia. Potrebujeme „náladovky“ preto, že sa bojíme. Inak by sme ani oka nezažmúrili. Petra čakala „operácia“, ktorá sa nemala skončiť úspešne pre jeho pozemský život a náladové injekcie vtedy ešte neboli, ale on spal. Dal si plnú dávku dôvery, že Boh ho nedovolí skúšať nad sily, ale dá aj pomoc, aby všetko zvládol.

A Pavol?

Hovorí o svojej smrti akoby rozprával o ceste na príjemnú dovolenku: Milovaný, ja mám vyliať svoju krv na obetu, nastáva čas môjho odchodu.  Dobrý boj som bojoval,  beh som dokončil, vieru som zachoval... Odchod z tohto sveta nepovažuje za tragédiu, naopak dokonca sa teší, túži sa rozpadnúť a byť s Kristom. Aj on si dal „náladovku“. Láska ku Kristovi ho udržovala v pokoji a radosti v tých najťažších chvíľach života. Pán ho vyslobodil zo všetkej hrôzy. Na  neho hľadel a žiaril a tvár mu nesčervenela hanbou, ale ani nezbledla strachom, keď ho prišla smrť zavolať. Nespoliehal sa však na svoje sily, ale na Pána.

Veľa hrdinov je okolo nás. Možno aj my sa za hrdinov považujeme. Žime tak, aby sme boli hrdinovia aj vtedy, keď nás príde zavolať smrť. Svätý Peter a Pavol nám dávajú príklad, že sa to dá... Spoľahnime sa na Pána. Skúsme a presvedčme sa, že je dobrý a kto sa k nemu utieka bude šťastný teraz i v hodine svojej smrti.