Starec a Vianoce

 

V istej obci sa ľudia osobitným spôsobom pripravovali na vianočné sviatky. Čakali Spasiteľa a chceli pritom vyjadriť túžbu prijať svätú rodinu do svojich príbytkov, aby sa Ježiš nemusel opäť narodiť v chudobnej maštali. Preto si konali pred štedrým dňom takýto deviatnik: každý večer prenášali obraz Bohorodičky do iného domu. Domáci ho už pri vrátkach čakali, privítali ho krátkym príhovorom a potom za sprievodu piesní a modlitieb umiestnili obraz na najčestnejšom mieste.

Čo sa však raz nestalo. Obraz „putoval“ na hornom konci dediny. Jeho cesta sa už chýlila ku koncu. Do štedrého dňa ostal už iba jeden deň a na ulici boli ešte dva domy. V jednom bývala dobrá usporiadaná rodina a v druhom mrzutý starec, samotár. Starec sa s ľuďmi takmer nestýkal.. Veľa pil a o jeho minulosti si ľudia rozprávali všakovaké temné príhody.

Chlapci mali obraz zaniesť do spomenutej dobrej rodiny. Ani nevediac prečo, akoby hnaní, zabočili s obrazom do pustého dvora, kde býval mrzutý starec. Nik ich tam nečakal. Zabúchali ... Prišiel im otvoriť potácajúci sa, zarastený dedo. Keď zbadal, kto k nemu prichádza, div že nespadol z nôh. Nepovedal ani slovo, iba kúsok poodstúpil, aby mohli chlapci s obrazom vojsť do domu. Zložili obraz v kuchyni a hneď po tichu vykĺzli do tmy. V dedine sa to ešte v ten večer rozchýrilo a ľudia boli veľmi pobúrení, čo to tie chlapčiská vyviedli. Urazili rodinu, kam mali zaniesť obraz... A kto vie, čo dedo s obrazom porobí. V kostole nebol, ľudia ani nepamätajú. Na druhý deň mali chlapci dôjsť do starčekovho domu vziať obraz a keďže deviatnik sa už končil, mali ho zaniesť do kaplnky. Sprevádzala ho takmer celá obec.  Keď prišli k starcovmu domu, stalo sa niečo, čo nik nečakal. V ústrety im vyšiel sviatočne vyobliekaný, usmievavý človek. Dedo. V rukách držal obraz Bohorodičky. Keď ho dával chlapcom, povedal, že ho ešte musia zaniesť do domu, kde ho včera čakali.

Ľudia ostali celí bez seba a len tak po očku sa dívali a skúmali, či je to naozaj ten nevrlý samotár. Hej, je to on, vlastne už nie celkom, lebo do jeho domu prišla včera Bohorodička a v jeho srdci sa narodil Ježiško.