Svätý Otec uzavrie na svätej omši na Námestí sv. Petra Rok viery

V nedeľu 24. novembra sa pri svätej omši na Námestí sv. Petra o 10.30, ktorou pápež František uzavrie Rok viery, očakáva hojná účasť veriacich z celého sveta. Veriacim bude k dispozícii 50 spovedníkov, so Svätým Otcom bude koncelebrovať 1200 kňazov. Prítomní budú aj čelní predstavitelia východných katolíckych cirkví.

Záver Roka viery bude sláviť Katolícka cirkev v celosvetovom duchovnom spojení, čo vyjadria aj modlitby veriacich, ktoré zaznejú po arabsky, francúzsky, čínsky, portugalsky a filipínsky. Pápež odovzdá vybraným reprezentantom rozličných sektorov života Cirkvi nový dokument s názvom „Radosť evanjelia“ (Evangelii gaudium). Ide o posynodálnu exhortáciu, apoštolský list, ktorým pápež František odovzdá celej Cirkvi povzbudenie, vychádzajúce z minuloročnej Synody biskupov venovanej téme novej evanjelizácie.

Súčasťou záveru Roka viery bude aj vystavenie relikviára s pozostatkami, ktoré sa pripisujú sv. apoštolovi Petrovi. Pred začiatkom liturgického slávenia sa uskutoční zbierka pre Filipíny, určená na pomoc oblastiam zasiahnutým tajfúnom Hayan.