Tretie Božie prikázanie: Spomeň si, aby si sviatočný deň svätil.

Prikázanie, o ktorom si budeme dnes rozprávať mohli by sme nazvať aj volaním túžby po slobode.

Už  vieme z hodín náboženstva ako je to s našou slobodou. Prví ľudia (Adam a Eva) boli ako jediné bytosti pod Slnkom stvorené ako slobodné bytosti. Pravda, Boh ešte stvoril iné bytosti okrem ľudí, ktoré obdaril rovnako slobodou a to sú anjeli. V prahistórií sa odohralo čosi, čo je pre nás zahalené tajomstvom. Poznáme už len výsledok a ten znel v tom, že niektorí anjeli sa vzopreli Bohu, zneužili slobodu a tu sa po prvýkrát ukazuje moc zla (zneužitie dobra). Týchto padlých anjelov nazýva sv. Písmo: diabli, satani, čerti, zlí anjeli. Zohrávajú svoju úlohu, keď človek obdarený slobodnou vôľou vystupuje ako pán tvorstva v Rajskej záhrade. Sloboda nebola zničená ani po zlom rozhodnutí sa prvých ľudí, ale rozum a vôľa dostali trhlinu. Boli oslabené (náchylné na zlo).

            Takto nám Boh v dejinách prostredníctvom Mojžiša pripomína chrániť si slobodu. K tomu máme jeden deň v týždni. V starom zákone to bola sobota (posvätný deň), dnes je to nedeľa. Možno si niekto pomyslí, prečo sa slávi práve nedeľa? Preto, lebo Ježiš Kristus vstal zmŕtvych na tretí deň (piatok zomrel, sobota, ...) Tento deň, ktorý je na pamiatku Ježišovho zmŕtvychvstania je príležitosťou sa pýtať nakoľko som slobodným človekom. Preto Boh nám káže, aby smev tento deň odložili prácu a Cirkev nám pripomína, aby sme okrem toho prišli do Božieho chrámupočúvali Božie slovo, ktoré má byť akýmsi kompasom v zblúdilých situáciách života. Môžeme teda nedeľu nazvať dňom slobody. Najkrajšie pomenovanie toho dňa majú Taliáni. Nazývajú ju Dominica (Deň Pána); rovnako krásne pomenovanie majú Rusi, čuduj sa svete: Vaskresenie (Deň vzkriesenia). Aj Nemci a Angličania majú pekný názov: Sontag (deň Slnka),Sunday - (obidva výrazy môžeme použiť ako prívlastok na Krista); Maďari Všarnáp (deň voľna), Češi Nedele (nedelat); Slovenská nedeľa je odvodená od českého nedele. Pozor pred slovom, ktoré sa v posledných rokoch začalo bežne užívať víkend (voľno). Je to akási kumulácia dvoch dní (soboty a nedele).

            Dôležité je pochopiť, prečo v nedeľu nemáme pracovať? Aby sme sa uvoľnili pre Boha – jeho posolstvo si pripomenuli, ktoré nás vedie ku skutočnej slobode. Jedine Boh, ktorý je absolútne slobodný, vie, čo je dobré pre človeka. Otázka je, či mu veríme, alebo neveríme. Mnohí ľudia neveria tomu.

             Ľudia ranení dedičným hriechom pod rúškom slobody (falošnej slobody) radi druhých zotročujú. Najradšej by nenásytní zamestnávatelia zrušili aj  nedeľu, aby viac nahrabali peňazí. Pozrite sa na nákupné strediská. Otvorené 24 hodín a v nich sú zotročované najčastejšie matky, ktoré ani v nedeľu nemôžu byť pri svojich deťoch. Čo je smutnejšie, že na tom máme podiel viny aj my, kresťania, ak sa nevieme ovládať a chodíme nakupovať v nedeľu. Samozrejme, že nemáme radi, ak nám Cirkev ústami kňaza robí výčitky. Tí bezočivejší kričia, že nás Cirkev obmedzuje a my máme právo si robiť slobodne, čo chceme. Jeden zo súčasných politikov dokonca bezočivo vyhlásil, že nech Cirkev slúži v nedeľu bohoslužby v hypermarketoch.

             Pravda, je potrebné dodať, že určité výnimky sú. Aj v nedeľu sa môže bez hriechu pracovať za určitých okolnosti a to vo veľkých podnikoch, v ktorých, ak by sa zastavil chod, nastala by veľká škoda a pracuje sa na turnusy (železiarne, doprava, pohotovosť lekárska, reštaurácie, v prípade živelnej katstrófy). Avšak veriaci má mať vytvorené podmienky, aby sa mohol aspoň v sobotu večer zúčastniť na sv. omši s platnosťou na nedeľu.

             Dôležité je ako dokážeme prežiť sv. omšu v chráme a potom ako si vytvoríme program v nedeľu popoludní. V nedeľu by sme sa ani nemali učiť. Netvrdím, že je to hriech, ale zaiste nie je správne nedeľa pochopená, ak celý týždeň sa trápime v škole. Ešte aj v nedeľu.

  1. Čo je obsahom 3. Božieho prikázania ?
  2. Ako máme prežiť nedeľu ?
  3. Ktoré sú výnimky  a prečo sa môže pracovať aj v nedeľu ?
  4. Prečo slávime nedeľu a nie sobotu ?