V Nitre vrcholí príprava konferencie o svätom Cyrilovi a Metodovi

 

V týchto dňoch v Nitre vrcholí príprava veľkej medzinárodnej konferencie o svätom Cyrilovi a Metodovi. Organizuje ju Univerzita Konštantína Filozofa spoločne s Nitrianskym biskupstvom a miestnym magistrátom. Podujatie sa uskutoční rámci celoslovenských osláv 1150. výročia príchodu svätých solúnskych bratov na naše územie.

Organizátori majú o konferencii, ktorá sa uskutoční v polovici novembra, svoju predstavu. "Chceli by sme ňou vyzdvihnúť prínos svätého Cyrila a Metoda z hľadiska minulosti, súčasnosti, budúcnosti. Chceli by sme aj zhodnotiť aktuálne poznatky interdisciplinárneho výskumu a chceme aj zvýrazniť postavenie mesta Nitra, ako križovatky Európy a duchovného dialógu," povedal Rádiu LUMEN Matej Hetény, jeden z organizátorov konferencie z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Konferenciu spoluorganizuje aj Nitrianske biskupstvo. Diecézny biskup Viliam Judák chce, aby duchovné, kultúrne i vedecké podujatia v cyrilometodskom roku i v Roku viery mali svoj spoločný menovateľ. "Aby sa zintenzívnila viera v každodennom živote, teda aj vedomosti, alebo aj potom vzťah navzájom, teda podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi," hovorí biskup Judák. Na konferenciu je pozvaná široká odborná i laická verejnosť. Organizátori sľubujú vysokú odbornú či dokonca vedeckú úroveň. "Na konferencii vystúpi zhruba 80 bádateľov so svojimi príspevkami, mnohí uznávaní vedci, mnohé zvučné mená dopĺňajú aj mladší kolegovia, doktorandi. Na konferencii máme zastúpených znalcov z rôznych krajín, Česká republika, Poľsko, Ukrajina, Bielorusko, Rusko, Srbsko, Macedónsko, Bulharsko," dodal Hetény.