Velebí moja duša Pána ...

sú úvodné slová krásneho chválospevu, podľa ktorého je pomenovaný náš farský týždenník. Pán kaplán Matúš mu v úvodníku prvého čísla predpovedal, že bude „súčasťou na našej ceste budovania vzťahu s Bohom“. Nemýlil sa. Sprevádza nás dodnes. Viete, že toto číslo je v poradí už dvestopäťdesiate? Asi to nie je veľa v porovnaní s farnosťami, kde ročníky vydaných týždenníkov počítajú na desiatky, ale dvestopäťdesiat je už celkom slušný počet, za ktorým sa oplatí obzrieť.

Pravdepodobne nikto z vás nemá doma úplnú zbierku všetkých vydaných čísel, my v redakcii ju však máme. Tak si poďme spoločne zalistovať a pripomenúť, o čo všetko sme sa s vami za tých takmer šesť rokov podelili...

Každú nedeľu s úsmevom na tvári pozorujeme, ako si do lavíc prinášate svoj Magnifikát. Niektorí ho hneď schováte pod knižku, ale mnohí neodoláte a aspoň jedným očkom rýchlo prebehnete jeho obsah. Najviac vás pravdepodobne zaujíma liturgický prehľad a oznamy, no veríme, že to nie je to jediné. Vždy sa snažíme, aby ste v čísle našli niečo na zamyslenie, povzbudenie, poučenie a aj na odľahčenie. Zamyslenia, príbehy, modlitby, myšlienky, správy o živote Cirkvi a farnosti, liturgické okienko, katechézy, životopisy svätých, súťaže, recenzie, kvízy, osemsmerovky ...

Je toho už naozaj dosť, čo ste si mohli prečítať. Vyskladať číslo každý týždeň preto nie je jednoduché. Vlastne, je to čím ďalej tým náročnejšie.

Veľmi nám pomáha internet a bohatá dostupná literatúra. Ani sme netušili, že existuje toľko výborných webových stránok s kresťanským obsahom a kúpené knižky už v knižnici zaberajú celú jednu poličku J. No iba na tomto nemôžeme postaviť celý týždenník. Vieme, že našimi najvernejšími čitateľmi sú tí starší, ktorí sú na duchovné veci oveľa viac vnímavejší, vedia si na to vyhradiť čas a prostredníctvom kresťanských médií majú veľké množstvo informácií o živote v Cirkvi.  

Usilujeme sa teda, aby sme vám pri každej príležitosti priniesli aj správy o tom, čo sa udeje a udialo v našej farnosti, alebo sa jej nejakým spôsobom dotýka. Tu sa už nemôžeme schovať za myšlienky niekoho iného a musíme ísť trošku „s kožou na trh“. Nikto z nás nemá vzdelanie z oblasti masmédií a s výnimkou našich duchovných otcov sme všetci laici. Vždy však pre vás píšeme zo srdca, každý spôsobom, aký mu je vlastný. Prosíme vás, buďte k nám zhovievaví a myslite na nás aj vo svojich modlitbách.

Uvedomujeme si, že všetko, čo ponúkame vám, duchovne obohacuje a inšpiruje v prvom rade nás. Preto dnes za túto príležitosť z celého srdca ďakujeme.