Veľkonočný baránok

Samozrejme, že aj Veľká noc, najdôležitejšie sviatky liturgického roka, má svoju symboliku. Z hľadiska vznikajúceho života v prírode je to napríklad vajíčko alebo rozkvitnutá ratolesť. Z pohľadu posvätného tajomstva je to veľkonočná svieca – paškál, ale aj veľkonočný baránok, ktorý zdobí stoly mnohých kresťanských rodín.

Čím nás oslovuje symbolika veľkonočného baránka? Baránok bol pre Židov symbolom zmierenia, obety, ale aj záchrany. Krv baránka, ktorou natreli veraje dverí, zachránila vyvolený národ pred smrťou. Na pamiatku sa v Izraeli každoročne konala slávnosť Paschy. V predvečer tohto sviatku obetovali otcovia rodín v chrámovom nádvorí v Jeruzaleme jednoročného zdravého baránka. Okrem toho prinášali starozákonní kňazi obetu bránka denne, ráno i večer, ako prejav živej úcty k jedinému pravému Bohu.

Ježiš zomrel práve v tú hodinu, keď sa v chráme zabíjali baránky na veľkonočnú slávnosť. Preto, ale aj na základe mnohých proroctiev je Ježiš chápaný ako novozákonný nepoškvrnený baránok. Veľkonočný baránok s víťaznou zástavou a radostným „aleluja“ symbolizuje Ježiša ako víťaza nad smrťou. Podobne ako v Egypte zachránila krv baránka starozákonný ľud, tak krv novozákonného baránka zachraňuje ľudstvo a otvára mu nové možnosti slobody.

Víťazná zástava v rukách Krista, baránka je i pozvaním: Poďte ku mne bližšie, zostaňte v mojej blízkosti! Zhromaždite sa pod moju zástavu, ak chcete prežiť. Poďme pod ňou spoločne do boja proti zlu, proti hriechu a smrti. S Kristovou zástavou sa kráča k láske, radosti, trpezlivosti, dobrote a vernosti.

Ak si pri symbole Veľkej noci uvedomíme, že každý kresťanský symbol vyrástol zo zapáleného srdca, v ktorom je koncentrovaná silná viera, hlboký cit a pevné odhodlanie žiť a zomrieť pre Krista, a ak ten symbol prijmeme do svojho života, urobili sme veľa – iste sme sa aspoň trocha priblížili k veľkonočnému tajomstvu.