Vianoce si ty...

Vianoce si ty, keď sa rozhodneš znovu sa narodiť každý deň a nechať Boha vojsť do tvojej duše. 

Vianočným stromčekom si ty, keď vydržíš pevný vo vetre a ťažkostiach života. 

Vianočnou ozdobou si ty, keď sa tvoje cnosti stanú farbami, ktoré skrášľujú tvoj život. 

Vianočným zvonom si ty, keď zvolávaš a spájaš ľudí okolo seba.

Svetlom Vianoc si ty, keď svojím životom, svojou dobrotou, trpezlivosťou, radosťou
a štedrosťou osvecuješ cesty ostatných. 

Vianočným anjelom si ty, keď zvestuješ celému svetu posolstvo mieru, spravodlivosti a lásky. 

Vianočnou hviezdou si ty, keď niekoho privedieš k stretnutiu s Pánom. 

Mudrcom z Východu si ty, keď nezištne dávaš to najlepšie, čo máš. 

Koledou si ty, keď si získaš vnútornú harmóniu vo svojej duši. 

Vianočným darčekom si ty, keď si naozajstným priateľom a bratom všetkých ľudských bytostí.

Vianočným prianím si ty, keď odpúšťaš a prinášaš zmierenie, aj keď pritom trpíš. 

Štedrovečernou večerou si ty, keď nasýtiš chlebom a nádejou chudáka, ktorý žije v tvojom okolí. 

Vianočnou nocou si ty, keď pokorne a pozorne prijímaš ticho Spasiteľa sveta. Ty si úsmevom dôvery a nehy, vnútorným pokojom nikdy nekončiacich Vianoc, ktoré prostredníctvom teba prinášajú Božie Kráľovstvo.