Vo Vatikánskych múzeách Slovensko predstavuje svetu svoju identitu

Otvorenie slovenskej výstavy s názvom „Svätí Cyril a Metod – patróni Európy“ vo Vatikánskych múzeách v utorok 12. novembra malo reprezentačný charakter a prebehlo v bohatom zastúpení predstaviteľov kultúrneho a náboženského života. V prítomnosti zástupcov usporiadateľských inštitúcií a kurátorského kolektívu výstavy riaditeľ Vatikánskych múzeí Antonio Paolucci vyjadril radosť z toho, že kresťanské duchovné a historické dedičstvo Slovenska sa touto výstavou prezentuje svetovej verejnosti.

Zo strany Slovenska výstavu otvoril štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Ivan Sečík, ktorý pripomenul celospoločenský význam veľkého jubilea 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda pre všetkých obyvateľov Slovenska. V príhovore vyzdvihol historický význam cyrilometodskej misie spočívajúci najmä v zavedení písma a používania slovenskej liturgie na území Veľkej Moravy, ale aj v zabezpečení prekladov Svätého písma, liturgických a právnych textov, čím bol položený základ slovenskej kultúry. Výstavou pozostávajúcou z viac ako 320 artefaktov Slovenská republika prezentuje toto historické a kultúrne bohatstvo svetovej verejnosti. Návštevníci z rozličných krajín tak budú môcť vidieť mnohé vzácne exponáty dokumentujúce kresťanskú kultúru stredoeurópskeho regiónu, pričom viaceré z nich budú takto prezentované po prvý raz.

Riaditeľ Archeologického ústavu SAV z Nitry Matej Ruttkay pri inaugurácii vysvetlil koncepciu výstavy, ktorá chce priblížiť najstaršie doklady počiatkov kresťanstva na Slovensku. Poukázal na fakt, že absolútna väčšina vystavovaných exponátov sú originály. Upozornil na výnimočný charakter niektorých predmetov, ako sú nedávno objavené nálezy medených pozlátených plakiet s kresťanskými motívmi a najmä unikátny zvon z Bojnej. Slonovinovú pyxidu z Čiernych Kľačian, ktorá podľa mienky viacerých bádateľov mohla predstavovať dar prinesený sv. Cyrilom a Metodom z Byzancie pre knieža Rastislava, môžu návštevníci vidieť hneď v prvej z dvanástich vitrín, z ktorých výstava pozostáva.

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák v inauguračnom príhovore nazval otvorenie výstavy momentom prejavenia historickej vďačnosti zo strany Slovenska. Poukázal na živú silu viery, ktorá od čias sv. Cyrila a Metoda držala náš národ aj v ťažkých obdobiach. Vyzdvihol historicky dôležitý vzťah Slovenska s Rímom a nástupcami sv. Petra, čo dokumentuje aj súčasná výstava v Ríme vo Vatikánskych múzeách.

Inaugurácie v priestoroch Vatikánskych múzeí sa zúčastnil aj slovenský kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Dôležitosť výstavy vidí predovšetkým v jej dokumentovaní duchovného významu misie sv. Cyrila a Metoda. Výstavu označil za historický moment a potvrdenie kresťanskej identity Slovenska na medzinárodnom poli: ,,Myslím, že sme tak trochu vkročili do našich dejín s našou identitou, a že práve aj z tejto výstavy môžeme vykročiť do dneška – do prítomnosti, s povedomím: aj my sme tu boli, a aj my sme tu - a to aj vďaka Cyrilovi a Metodovi. ... My sme stále trošku ako keby nesmelí ohľadne svojej identity. Čo by! My máme veľkú minulosť, svoju identitu a svoje vlastnosti, ktoré sú vzácne. Máme svoje miesto medzi inými národmi.“

Štátny tajomník Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Ivan Sečík na otázku Vatikánskeho rozhlasu, v čom vidí hlavný význam výstavy, odpovedal: ,,Za najväčšie pozitívum považujem to, že Slovensko napriek tomu, že je z formálneho hľadiska štát, ktorý nedávno oslávil 20. výročie, sa práve cez túto cyrilo-metodskú tradíciu prezentuje ako kultúrny priestor, ako civilizácia, ktorá je organicky včlenená do európskej a kresťanskej histórie, prakticky od 8. storočia. ... Práve tie exponáty, ktoré sú predstavené vo Vatikánskych múzeách, jednoznačne dokumentujú, že Slovensko je absolútnou súčasťou európskej a kresťanskej kultúry.“

Členmi kurátorského tímu sú Matej Ruttkay, Vladimír Turčan, Branislav Panis a Alena Piatrová. Výstavu sprevádzajú texty v talianskom a anglickom jazyku, návštevníci majú k dispozícii aj letáčiky v týchto jazykoch. Uvažuje sa aj o vydaní súborného katalógu výstavy. Riaditeľ Historického múzea SNM Mgr. Branislav Panis za realizátorov výstavy vyjadril spokojnosť s podobou, v akej sa výstava prezentuje verejnosti.

Vernisáž sa konala o 18.30 po skončení zvyčajného rušného dňa múzeí. V príjemnej večernej atmosfére po záverečných hodinách tak Vatikánske múzeá prakticky celé patrili Slovensku. Po odznení otváracích príhovoroch vo vstupnej hale múzea veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Peter Sopko pozval návštevníkov na prehliadku expozície. Táto sa nachádza priamo vo vstupnej hale a návštevník múzeí si ju tak nemôže nevšimnúť. Vyše stovka hostí na vernisáži mala možnosť využiť prítomnosť kurátorov výstavy a zástupcov inštitúcií zo Slovenska, ktoré zapožičali jednotlivé exponáty, aby im ich priblížili „z prvej ruky“. Okrem tých, ktorí špeciálne pricestovali zo Slovenska, ako napr. predseda Slovenskej akadémie vied prof. Jaromír Pastorek, riaditeľ Slovenského národného múzea dr. Rastislav Púdelka, bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Jozef Dravecký s manželkou, zástupcovia Matice slovenskej a ďalších inštitúcií, sa vernisáže i následnej recepcie zúčastnilo viacero slovenských osobností aktívnych v cirkevnom a kultúrnom živote Ríma. Medzi nimi možno spomenúť riaditeľa Slovenského inštitútu v Ríme nár. umelca Petra Dvorského, rektora Pápežskej univerzity Angelicum pátra Konštanca Miroslava Adama OP či rektora Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme Mons. Vladimíra Stahovca.

Počas následnej recepcie, ktorú organizátori pripravili priamo v srdci Vatikánskych múzeí, uprostred zbierky antických sôch v Sále Chiaramonti, viacerí vyjadrili radosť z toho, že výstava, hoci rozsahom nie veľká v rámci parametrov Vatikánskych múzeí, sa v skutočnosti nachádza na veľmi frekventovanom a zďaleka viditeľnom mieste, takže ju uvidí prakticky každý návštevník Vatikánskych múzeí. Výstava ladená v červeno-zlatej farebnej kombinácii je viditeľná už zdiaľky svojou dominantou, ktorou je emblém sv. Cyrila a Metoda z jubilejnej dvojeurovej mince vydanej Národnou bankou Slovenska v cyrilo-metodskom roku. Okrem toho oko návštevníka zdiaľky pritiahnu aj priestorové modely vybraných slovanských chrámov v ich hypotetickej historickej vizáži. Výstava „Svätí Cyril a Metod – patróni Európy“ vo Vatikánskych múzeách, ktorá sa koná pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Róberta Fica a nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka, bola zrealizovaná vďaka finančnému príspevku Ministerstva kultúry SR. Návštevníkom bude prístupná do 26. januára 2014.