Vydavateľstvo redemptoristov vydalo dve nové knihy o milosrdenstve

Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie vydala príručky, ktoré majú pomôcť lepšie prežiť mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Sedem z nich vydávajú redemptoristi v slovenskom preklade. Prvé dve (Podobenstvá milosrdenstva a Svätci v milosrdenstve) sú už k dispozícii.

Podobenstvá milosrdenstva nás pozýva vnímať ich novým spôsobom, rozpoznaním seba samých v príbehoch. Titul Svätí v milosrdenstve obsahuje príbehy 27 svätých, blahoslavených a ctihodných, ktorí vydali svedectvo o viere nielen prostredníctvom skutkov milosrdenstva, ale aj životom v Božom milosrdenstve. Ďalších päť pripravovaných titulov nesie názvy: Žalmy milosrdenstva, Skutky milosrdenstva, Spoveď: sviatosť milosrdenstva, Cirkevní otcovia o milosrdenstve a Pápeži o milosrdenstve.

Záujemcovia o všetkých 7 brožúr si tieto tituly môžu objednať naraz a budú ich postupne dostávať, tak ako budú vychádzať. Obidve brožúry sú brožované, vo formáte A5 a majú 88 strán. U redemptoristov sa dajú objednať sa adrese slovo@smn.sk za jednotnú cenu 2,60 €.