Vyznanie viery v čase choroby

 

  • Verím v lásku Boha Otca aj vtedy, keď na nás dopustí utrpenie.
  • Verím v lásku Ježiša Krista, ktorý bol poslušný Otcovi až po smrť, a tak nás vykúpil a umožnil nám, aby sme trpezlivým znášaním svojich utrpení spolupracovali s ním na diele spásy.
  • Verím v lásku Ducha Svätého, ktorá nám pomáha premieňať naše útrapy na prostriedky posvätenia.
  • Verím v lásku najsvätejšej matky Panny Márie a celej Cirkvi, ktorá nám prináša úľavu v našich duchovných i fyzických bolestiach.
  • Verím v spoločenstvo svätých, ktoré nám umožňuje účasť na ovocí každej záslužne znášanej bolesti v Cirkvi.
  • Verím v odpustenie hriechov, ktoré obsiahneme aj kresťanským prijatím a znášaním utrpenia.
  • Verím vo večný život aj pre naše utrápené telo po slávnom vzkriesení z mŕtvych.