Vzácny ruskovský organ pravidelne ožíva pod rukami (a nohami) jubilanta

Životné  jubileum je vždy príležitosťou na poohliadnutie sa za tým, čo človek prežil. V rodine, v zamestnaní, v kruhu priateľov, v službe spoločenstvu. V týchto dňoch to určite neminulo ani nášho pána organistu Petra Novotného.

Koľko svätých omší odohrá jeden organista za rok? V kostole, kde je svätá omša takmer každý deň, to môže byť aj tristo. Slušné, však. K tomu ešte sobáše, pohreby, pobožnosti...

A ak je tých rokov viac ako tridsať? To sú už celkom iné počty. 

Mnohí z nás si jeho pôsobenie pamätajú od samého začiatku. No iba on sám vie, čím si ho – ako mladíka – získal pre službu organistu nebohý pán farár Majerník, ktorý mu dal základy, na ktorých mohol stavať, učil ho a povzbudzoval. Iba on sám vie, vďaka komu, či čomu vydržal až doteraz, hoci to vôbec nie je jednoduché. Veď si okrem sv. omší vyskúšal, ako sa vedie zbor, doteraz nacvičuje pašie, zahral si na koncertoch, dokonca si už vychoval aj novú generáciu. Bol by si pred tými tridsiatimi rokmi pomyslel, že bude sedieť za organom aj ako zrelý päťdesiatnik? Pravdepodobne nie.

V mene celého spoločenstva mu k životnému jubileu prajeme všetko najlepšie, veľa zdravia, vytrvalosti, trpezlivosti a Božieho požehnania. Za jeho dlhoročnú službu mu ďakujeme, a želáme mu (aj sami sebe), aby jeho hra a spev zneli farským kostolom ešte dlhé roky.