Zasvätenie farnosti (arcidiecézy) Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Preblahoslavená Panna Mária, Božia Rodička! Hoci sme hriešni, predsa pred očami všemohúceho Boha a celého neba padáme k Tvojim nohám a volíme si Ťa dnes za svoju ochrankyňu a Matku, za svoju orodovníčku u Tvojho Syna, Ježiša. Zasväcujeme Ti seba, svoje telo a dušu so všetkým, čo máme a čím sme.

Darujeme ti svoje srdcia a prosíme o miesto v Tvojom Nepoškvrnenom Srdci!

Panna Mária Fatimská, Matka Cirkvi, ochraňuj nášho pápeža M., nášho biskupa M, jeho pomocného biskupa M., všetkých kňazov, diakonov a všetok Boží ľud, aby sme sa vždy viac pripodobňovali Tvojmu Synovi, nášmu Spasiteľovi a boli šťastní, že sme synmi a dcérami Cirkvi, Božej rodiny.

Sedembolestná Matka, patrónka našej vlasti, naši predkovia sa vinuli k Tebe v úzkostiach i bolestiach s veľkou dôverou a láskou. Neopúšťaj nás, chráň nás a prihováraj sa za nás, aby sme žili vo svornosti a pokoji.

Zhliadni svojim milostivým pohľadom i na našu farnosť … (arcidiecézu) a pros za ňu u svojho Syna. Pozri na tých, ktorí sa zmietajú v osídlach hriechu, ujmi sa rodín, v ktorých vychladla láska, ujmi sa mládeže, ktorá stratila chuť žiť. Posilni starých, chorých a sociálne biednych, aby sa dokázali boriť so svojimi ťažkosťami. Bohatým ukáž, že najväčšiu radosť prináša rozhodnutie podeliť sa s inými.

Prosíme Ťa, zhliadni na nespočetné zástupy detí, ktorým nie je dovolené prísť na svet. Nech všetci kresťania otvorene a s láskou ohlasujú evanjelium života ľuďom dnešnej doby.

Matka milosrdenstva, opatruj nás všetkých, aby Kristov kríž nebol zbytočný, aby človek nezišiel z cesty dobra, aby si vedel uvedomiť i oľutovať svoje hriechy a aby vzrastala jeho nádej v Boha.

Mária, znamenie nádeje a útechy! Pomáhaj nám, aby sme v tomto roku storočnice Fatimy pocítili naliehavosť pozvania vrátiť sa do domu Otca a aby sme počúvali Tvoj materinský hlas: Urobte, čo vám Kristus povie! Nech Tvoju starostlivosť pocítia všetci kresťania, aby sa vrátili do plného spoločenstva Cirkvi, aby bol jeden ovčinec a jeden pastier.

Panna Mária Fatimská, Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame!

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen