Zodpovednosť

Jeden mladík sa pýtal svojho duchovného učiteľa: Čo mám robiť, aby som zachránil svet?“

Múdry muž mu povedal: „Všetko, čo pomôže slnku, aby zajtra ráno vyšlo.“

„Ale na čo sú všetky moje modlitby a moje dobré skutky, moje úsilie v apoštoláte a dobrovoľníctve?“ spýtal sa znepokojený mladík.

Mudrc naňho pokojne pozrel: „Aby si bol hore skôr ako vyjde slnko.“

Slnko, Kristus, už vstal. Ale my radšej spíme.