Ružencové bratstvo pri farskom kostole

Mena Panny Márie v Ruskove

 

Podľa záznamov DMC naše ružencové bratstvo vzniklo v roku 1938. Keďže si v minulosti členovia nášho ružencového bratstva neviedli kroniku, nevieme toho veľa o jeho činnosti v minulosti. 

 

Horliteľka ružencového bratstva:

Marcela Truhanová

 

 

Činnosť nášho RB:

 

Naše ruženčiarky sa pred každou svätou omšou modlia posvätný ruženec. Každú prvú nedeľu v mesiaci po svätej omši sa členovia Živého ruženca stretávajú pri spoločnej modlitbe posvätného ruženca, po ktorej si vymenia ružencové tajomstvá.

Naše spoločenstvo si uvedomuje potreby farnosti a preto organizuje spoločné zbierky, z ktorých prispieva na:

 •         sakrálne potreby;
 •         podporu kresťanských masmédií (Rádio Lumen);
 •         Veľkonočnú výzdobu (Boží hrob);
 •         v lete v roku 2007 naše členky zakúpili sadenice a vysadili živý plot pozdĺž chodníka na farskom dvore;
 •         pred Vianocami v roku 2007 sme zakúpili nový Betlehem;
 •         s ochotou niekoľko našich členiek pomáha pri jarnom a jesennom upratovaní fary;

Okrem toho:

 •         sme v decembri roku 2006 sme poprosili bratov dominikánov, ktorí spravujú bratstvá o duchovnú obnovu nášho Ružencového bratstva. Duchovná obnova sa uskutočnila 25. 2. 2007 a viedol ju provinčný promótor pre ruženec fr. Šimon Tyrol. Duchovná obnova mala nasledovný  program: svätá omša, obedňajšia prestávka, krížová cesta, po ktorej bola prednáška, na záver sme mali malé agapé. Duchovnej obnovy sa zúčastnil aj náš pán farár Blažej Tomko.
 •         sa v októbri roku 2007 konal nový zápis členov do RB;
 •         sme sa v roku 2008 zapojili do adopcie na diaľku;
 •         sa od vydávania farského týždenníka Magnifikát aktívne zúčastňujeme na jeho príprave;
 •        sme vo februári 2009 oslávili patrónku našej farnosti Pannu Máriu modlitbou posvätného ruženca v Dóme sv. Alžbety v Košiciach a prostredníctvom Rádia Lumen sme sa tak spojili s poslucháčmi na celom Slovensku;
 •         sa v novembri 2009 konali voľby do finančnej rady RB, voľby horliteľov ruží a horliteľa RB;
 •         sa v pôstnom období pravidelne zapájame do modlitby krížovej cesty

 

 Čo plánujeme najbližšie?

 •         vytvoriť si kútik nášho RB v kostole
 •         zúčastniť sa aspoň jednej púte

Kto má záujem vstúpiť do ružencového bratstva, môže tak urobiť kedykoľvek, informácie s ochotou poskytne horliteľka RB.