Príbehy a zamyslenia

O zodpovednosti

  Podnebie, a nie dušu, zmenia tí, čo sa plavia za more. (N. N.) Životné ťažkosti a komplikácie sú najrozličnejšieho druhu. Napriek tomu možností na ich riešenie nebýva veľa, niekedy sa zdá, že nie sú nijaké. Aj „slepé uličky“ však majú vo svojej vojenskej výbave...

Vyznanie viery v čase choroby

  Verím v lásku Boha Otca aj vtedy, keď na nás dopustí utrpenie. Verím v lásku Ježiša Krista, ktorý bol poslušný Otcovi až po smrť, a tak nás vykúpil a umožnil nám, aby sme trpezlivým znášaním svojich utrpení spolupracovali s ním na diele spásy. Verím v lásku Ducha Svätého,...

Bambus

  V záhrade rástol bambus. Z roka na rok bol silnejší a krajší. Raz sa k nemu priblížil pán a povedal: − Drahý bambus, potrebujem ťa.“ − Pane, som pripravený. Urob so mnou, čo chceš! − odpovedal bambus radostne. A Pán na to: − Aby som s tebou...

Čierny kráľ

  Betlehemskú hviezdu možno nájsť len skrze lásku ku všetkým tvorom, aj k tým najmenším   Ako určite viete, traja králi pochádzali z rôznych končín zeme. Dvaja boli bledej pleti, jeden tmavej. Traja králi sledovali na oblohe hviezdu, ktorá ich viedla. Avšak jednej noci...

Interview s Bohom

  „Posaď sa,“ povedal mi Boh, „takže by si chcel so mnou urobiť interview?“ „Pokiaľ máš čas,“ odpovedal som. On sa na mňa pousmial popod fúzy a povedal: „Môj čas sa volá večnosť a je ho dostatok na čokoľvek, takže čo máš na srdci?“  „Čo by si ako otec odkázal svojím...

Otec na Vianoce

  „Prosím vás, nepokrčte to hneď!“ katechétka Gabika začala rozdávať deťom papiere a obálky. Listy papiera i obálky mali v pravom rohu pekné zlaté ornamenty a v ľavom pôvabného Ježiška v jasličkách. Filip na chvíľku zaváhal, kým vzal do rúk svoj list papiera....

Pavúkov dar

  Keď sa narodil Ježiško, neboli všetci šťastní. Jeden muž bol rozčúlený a nervózny. Kráľom Herodesom, ktorého poverili Rimania spravovaním Palestíny, lomcovala žiarlivosť. Od troch kráľov sa dozvedel, že v Betleheme sa narodil kráľ. Zosnoval strašný plán: zabije všetky deti...

Habakuk a Jeremiáš

    Najvyšší veľkňaz mal zeleno-červeno-žltého papagája, ktorý sa volal Habakuk. Hovorilo sa o ňom, že je to veľký znalec zákona a prorokov, pretože bol vždy prítomný na zhromaždeniach znalcov histórie a tradície spolu so svojim pánom. Preto si ho aj...

Nebo sa sklonilo k Zemi a dotklo sa človeka!

  Nebo sa sklonilo k Zemi a dotklo sa človeka! Prichádza Boh s odpustením a lásku si oblieka. Gloria in Excelsis Deo! Tieto slová piesne nám úžasne pomáhajú vrátiť sa k podstate vianočných sviatkov, ktoré sú neraz pozahadzované a poprekrývané viac či menej dobrými...

Tajomný dar

  V Betleheme svitalo. Posledný návštevník odišiel a hviezda zmizla. Panna Mária s láskou hľadela na dieťatko, ktoré práve zaspalo. Pomaly, s vrzgotom, sa otvorili staré vráta na maštali. Zdalo sa, že ich pootvoril skôr jemný vietor, než ľudská ruka. Na prahu sa...
<< 34 | 35 | 36 | 37 | 38 >>