Príbehy a zamyslenia

O cnosti

  Cnosť sa často správa ako pleseň. S obľubou sa chytá staroby. (Príslovie)   Bolo by trápne aj smiešne, keby sa majiteľ starého parného valca chválil tým, že na ceste ešte nikdy neplatil pokutu za prekročenie maximálnej rýchlosti. Dôvodom tejto „cnosti“ by nebola vodičova...

Sny stromov

  Na jednom kopci v lese boli tri stromy. Navzájom diskutovali o svojich nádejach a snoch. Prvý strom povedal: "mojim snom a prianím je stať sa truhlou pokladu. Tak by som mohol byť naplnený zlatom, striebrom a vzácnymi drahokamami. Bol by som nádherne skrášlený dekoratívnou rezbou, takže...

8. deň

  O deň sa Pán Boh šiel pozrieť na svoje stvorenie. Azda bolo niečo opraviť. Na štrkovitých riečiskách boli krásne kamene, sivé, zelené, strakaté. Pod zemou boli však stlačené, necitlivé. Boh sa týchto kameňov v hĺbke dotkol a hneď sa premenili na diamanty a smaragdy...

Chlapec a BOH

  Bol raz jeden malý chlapec, ktorý sa chcel stoj čo stoj stretnúť s Bohom. Vedel však, že k miestu, kde Boh býva, vedie dlhá cesta. A tak si v jeden deň zbalil do svojho ruksaku 4 Horalky a 4 pomarančové džúsy a vyrazil na cestu. Keď obišiel zhruba tretí blok panelákov stretol starého...

Dopraj si čas...

  Dopraj si čas na prácu - je to cena tvojho úspechu. Dopraj si čas na premýšľanie - je to zdroj tvojej sily. Dopraj si čas na odpočinok - je to tajomstvo tvojej mladosti. Dopraj si čas na radosť - je to hudba tvojej duše. Dopraj si čas na bádanie - je to liek na egoizmus. Dopraj si...

Návšteva

  Každý deň napoludnie vbehol na chvíľu do kostola akýsi mladík a hneď sa poberal ďalej. Mal károvanú košeľu a rozstrapkané džínsy ako všetci chlapci v jeho veku. V ruke mal papierové vrecko a v ňom kúsok chleba na obed. Keďže dnes sa nájdu ľudia, ktorí...

Experiment

  Experiment zameraný na vnem, vkus a priority ľudí: Washington DC, stanica metra, studené januárové ráno roku 2007. Istý muž tam hral na husliach šesť diel od Johanna Sebastiana Bacha asi 45 minút. Počas toho cez stanicu prešlo približne 2 tisíc ľudí. Väčšina z nich išla do...

Modlitba

  Mladý muž hovorí mudrcovi: „Si majster v modlitbe. Nauč ma modliť sa, aby som mal úspech v živote.“ Mudrc mu povedal: „Vezmi tento špinavý drôtený kôš a prines v ňom vodu!“ Mladý muž šiel k studni, nabral vodu a niesol ju k mudrcovi. Kým k nemu prišiel, voda mu z koša vytiekla. Mudrc...

Tajomstvo

  Môj ocko hovorí, že som nesmierne nádherná. Pýtam sa sama seba, či je to pravda. Janka si myslí, že nesmierne nádherné dievča by malo mať prekrásne dlhé kučeravé vlasy ako ona. Ja také nemám. Juro si myslí, že nesmierne nádherné dievča by malo mať biele a dokonale rovné zuby...

Žatva je veľká

Všetko má svoj čas. Čas potrebuje zrno na vyklíčenie, klas na dozretie, cesto na vykvasenie, chlieb na upečenie… pokým sa dostane na náš stôl a zabezpečí nám každodenný pokrm. Čas potrebuje aj kňazské povolanie. Od počiatočnej myšlienky, keď malý chlapec ako miništrant stojí pri oltári a...
<< 34 | 35 | 36 | 37 | 38