Príbehy a zamyslenia

Tajomstvo šťastia

  Istý kupec poslal svojho syna za najmúdrejším zo všetkých ľudí, aby sa dozvedel Tajomstvo šťastia. Chlapec putoval štyridsať dní púšťou, až prišiel ku krásnemu hradu, týčiacemu sa na vysokej skale. Tam žil Mudrc, ktorého chlapec hľadal. Namiesto toho, aby náš hrdina stretol svätca,...

Príbeh ceruzky

  Chlapček pozoroval starú mamu pri písaní listu. Zrazu sa je spýtal: „Opisuješ príbeh, čo sa stal nám? Nie je to náhodou príbeh o mne?“ Stará mama zdvihla oči od písania a s úsmevom vnúčikovi odvetila: „Máš pravdu, naozaj píšem o tebe. Ceruzka, ktorou píšem je...

Panna Mária – náš vzor

  Misionár cestoval rýchlym japonským vlakom a modlil sa cestou breviár. Pri prudkom pohybe mu vypadol z breviára obrázok Panny Márie. Chlapček, ktorý sedel oproti nemu, sa zohol a obrázok zdvihol. Zvedavý, ako všetky deti, sa naňho najprv pozrel, a potom ho podal misionárovi. „Kto je...

MÁJ - mesiac Matky i matiek

  Druhá májová nedeľa nám každoročne pripomína jeden z najkrajších darov, ktoré človek dostal: dar starostlivej a milujúcej matky. Tohto roku navyše pripadá Deň matiek na výročný deň prvého zjavenia Panny Márie vo Fatime. Už z biblickej správy o stvorení sveta vieme, že každé...

KRESŤANSKÁ RODINA – DOMÁCA CIRKEV

  Zo sviatostného manželstva sa rodí kresťanská rodina. Rodina je malé spoločenstvo osôb, ktoré sa vzájomne milujú a žijú jedna pre druhú. Vzťahy medzi členmi rodiny sú osobnými vzťahmi, platí to aj o vzťahu muža a ženy ako manželov, aj o vzťahu rodičov k dieťaťu, aj dieťaťa k...

Byť dobrým pastierom

  Keď hovoríme o Dobrom Pastierovi, myslíme tým Krista - kňaza. Áno, to je ten najvyšší vzor, najkrajší príklad skutočného Pastiera, ktorý neuteká, keď príde nepriateľ, ale aj život dá za svoje ovce... Všetko, čo platí pre dobrých pastierov - kňazov, platí rovnako pre rehoľných bratov či...

Žiť v duchu veľkonočného tajomstva

  Po uplynutí sviatočných dní mám takmer vždy, a iste nielen ja, zvláštny dojem – akoby nás ich prežitie nenaplnilo tým, čo sme od nich očakávali. Možno si uvedomujeme, že chyba je predovšetkým v nás. Azda sme opäť venovali pozornosť menej podstatným hodnotám, čím sme sa...

Čo sa dnes stane?

  Predstavte si takúto situáciu: doma sa topíte v špine, všade plno prachu, prachové chumáče lietajú po koberci. Nemáte handru a neviete, čo je to vysávač. Neviete si poradiť, a vlastne už ste si aj zvykli. Život v špine vás ubíja, cítite to, ale... čo máte robiť?...

O čo budem prosiť Božie milosrdenstvo

  Stojím v šere na nemocničnej chodbe a čakám, kedy príde. Chvíľku jej to trvá, ale už pomaly kráča. Na prvý pohľad je zrejmé, že hoci pozerá pod nohy, nevidí. Túto chodbu už pozná naspamäť, možno v duchu počíta kroky. „Si tu?“ opýta sa a pomaly zdvihne hlavu. „Ano,...

Veľká noc 2012

  „Vstal z mŕtvych. Niet ho tu, hľa miesto, kde ho uložili.“ Toto je hlavné posolstvo aj tejto Veľkej noci. Čo sa vlastne udialo v tú noc, keď bol odvalený kameň od Ježišovho hrobu? Jednou vetou odpovieme – Ježiš vstal z mŕtvych, bol vzkriesený. Tak sa On – Spasiteľ stáva...
<< 32 | 33 | 34 | 35 | 36 >>