Príbehy a zamyslenia

Kde skončila kométa?

Keď traja králi odchádzali z Betlehema, zdvorilo pozdravili Jozefa a Máriu, pobozkali malého Ježiška, pohladili vola a oslíka. Potom s povzdychom vysadli na svoje zvieratá a vydali sa na spiatočnú cestu. „Naše poslanie sme splnili!“ povedal Melichar a zaštrngal...

Ježišov sprievod

Hneď po narodení Pána Ježiša sa v Cirkvi slávia tri zaujímavé sviatky: sviatok svätého Štefana; sviatok svätého Jána evanjelistu a sviatok Neviniatok. Zdá sa, že prví dvaja svätci s Ježišovým narodením vôbec nesúvisia. Veď svätý Štefan je síce veľký svätec, avšak zomrel o tridsať rokov po Ježišovom...

Teraz viem, prečo to urobil

Istý muž si myslel, že Vianoce sú len nepochopiteľnou rozprávkou. Bol to milý a ohľaduplný človek, láskavý k svojej rodine, čestný vo všetkých svojich vzťahoch s inými ľuďmi. Nemohol však uveriť vo vtelenie a bol príliš poctivý na to, aby sa tváril, že tomu verí. Na Štedrý večer...

Čo sa anjelovi nepáčilo

Zatiaľ čo Jozef s Máriou putovali do Betlehema, jeden z anjelov zvolal všetky zvieratá, aby medzi nimi vybral tie najvhodnejšie, ktoré budú v betlehemskej maštali pomáhať svätej rodine. Ako prvý sa, samozrejme, hlásil lev: "Len kráľ je hodný slúžiť Kráľovi sveta". "Ja sa postavím ku vchodu a...

Gabrielova úloha

Pre archanjela Gabriela nastali rušné časy. Pán neba a zeme mu zveril veľmi dôležitú a zodpovednú úlohu, najdôležitejšiu od stvorenia sveta: nájsť matku pre mesiáša, Božieho Syna, samotného Boha, ktorý sa mal stať človekom. Bolo to naozaj mimoriadne poslanie, ale Gabriel si s tým...

Čakanie na Boha

Kedysi žila jedna zbožná stará pani, ktorá sa každý deň niekoľko hodín modlila. Jedného dňa pri modlitbe počula Boží hlas, ktorý jej oznámil: “Dnes ťa prídem navštíviť.“ Bola to pre ňu veľká pocta a radosť. Rýchlo sa vrhla do upratovania, aby všetko bolo ako sa patrí. Tiež bolo potrebné...

Princ a ovečky

Istý princ prišiel o svoje kráľovstvo. Útekom si zachránil život a rozmýšľal, že sa obráti na sultána Kublajchána, vládcu mnohých kráľovstiev. „Kublaj zo mňa určite urobí prvého ministra, istotne mi dá štát, ktorému budem vládnuť...“ nazdával sa. Istý sám sebou sa vydal na cestu. Keď však...

Ozvena

Bol raz jeden chlapec, a hoci bol ešte mladý, pracoval, aby pomohol svojim rodičom. Býval s nimi v malej dedinke schúlenej medzi horami a každé ráno vyháňal na pašu na hole svoje stádo kôz. Jedného rána kráčal za kozami po novom chodníku cez úzku dolinu, keď sa mu zrazu zazdalo,...

Žiť prítomný okamih

Človek, ktorý náhle zomrel, vraj videl, ako sa k nemu približuje Boh s kufríkom v ruke. "Syn môj, prišiel čas, musíme ísť!" Človek sa pýtal: "Prečo tak skoro, Pane? Chcel som ešte toľko urobiť!" "Je mi ľúto, syn môj, prišiel tvoj čas", povedal Boh. "A čo máš v tom kufri, Bože?" "Všetko, čo ti...

Úspech

Jeden misionár, ktorý žil mnoho rokov v Číne, sa vracal späť do Spojených štátov. Na rovnakej lodi sa s ním vracal po dvoch týždňoch v Číne jeden slávny spevák. Keď sa blížili k New Yorku, misionár uvidel veľké zástupy fanúšikov, ktoré čakali na speváka. "Pane Bože, tomu nerozumiem," mumlal...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>