Príbehy a zamyslenia

Najdôležitejšia časť

Keď som bola ešte malé dievča, moja mama sa ma opýtala, ktorá časť ľudského tela je najdôležitejšia. Veľmi rada som počúvala hudbu, rovnako ako väčšina mojich rovesníkov, a nazdávala som sa, že pre človeka je najdôležitejší sluch. Tak som jej odpovedala: „Uši.“ Moja mama povedala: „Nie....

Banka

Existuje jedna banka, ktorá každé ráno pripíše na tvoj účet osemdesiatšesťtisíc štyristo eur. Vždy v noci vymaže celý zostatok, ktorý si nevyužil počas dňa. Každý z nás má účet v tejto banke. Ako sa volá? Čas. Táto banka ti každé ráno pripíše osemdesiatšesťtisíc štyristo sekúnd....

Moja matka

Moja mama pomaly vyhasínala. My a náš otec sme sa snažili čo najviac jej uľahčiť život. Do spálne sme priniesli nemocničnú posteľ. Často som sedával vedľa nej. Jedného dňa bola unavená a veľmi slabá, keď sa zrazu zobudila a opýtala sa ma: „Paľko, kde je tvoj otec?“ „Pozerá futbal....

Kto je najsilnejší

Skala jedného dňa vyhlásila: „Som najsilnejšia!“ Začulo to železo a rieklo: „Ja som silnejšie než ty! Chceš sa presvedčiť?“ Tí dvaja sa hneď pustili do boja, až napokon zo skaly zostal len prach. Železo potom povedalo: „Ja som najsilnejšie!“ Keď to počul oheň, ozval sa: „Ja som silnejší ako...

Pamätaj človeče...

Rok čo rok sa v deň, ktorý sa v cirkevnom kalendári označuje ako Popolcová streda, sype katolíckym veriacim na čelo popol. Pri tomto úkone majú kňazi možnosť vybrať jednu z dvoch formulácií: „Kajajte sa a verte evanjeliu!“ a „Pamätaj človeče, že si prach a na prach sa...

Obrátenie

Rozhovor medzi čerstvým konvertitom a jeho neveriacim priateľom. „Takže si sa stal katolíkom?“ „Áno.“ „Musíš teda toho veľa vedieť o Kristovi. Kde sa narodil?“ „Neviem.“ „Koľko mal rokov, keď umrel?“ „Neviem.“ „Koľko kníh napísal?“ „Neviem.“ „Rozhodne toho vieš dosť málo na to, aby si...

Vojak a princezná

Prostý čínsky vojak raz zahliadol Sun-lu, prekrásnu princeznú, keď prechádzal popri jej koči. Ten zlomok sekundy, ten bleskový pohľad cez záclonku zmenil jeho život. V tej chvíli sa totiž beznádejne zaľúbil. Čo však môže robiť chudák obyčajný vojak, keď sa zamiluje do princeznej? Aké má...

O obrátení sv. Pavla

Pavol bol spočiatku horlivým prenasledovateľom Cirkvi a práve udalosť obrátenia sa stala rozhodujúcim momentom jeho života. Máme o nej dva druhy prameňov. Prvým je rozprávanie z Lukášovho pera, ktorý trikrát spomína udalosti v Skutkoch apoštolov. Jadrom udalosti je vzkriesený Kristus, ktorý sa...

Skutočné majstrovstvo

Majster bol skutočným šampiónom v lukostreľbe. Raz ráno pozval svojho obľúbeného žiaka, aby sa prišiel pozrieť na ukážku jeho schopnosti. Žiak ho videl strieľať už tisíckrát, no aj tak svojho majstra poslúchol. Vybrali sa do lesa vedľa kláštora a zastavili sa pri jednom dube. Vtedy učiteľ...

Pošta pre Martu

Marta otvorila poštovú schránku, ale našla v nej len jeden list. Vzala ho a pozerala sa naň bez toho, aby ho otvorila. Skúmala ho s čoraz väčším záujmom. Nebol na ňom ani odosielateľ, ani známka, len jej meno a adresa. Čítala: „Moja milá Marta, v sobotu budem blízko tvojho...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>