Príbehy a zamyslenia

Najsvätejšia Trojica

Trojica je jedna. Nevyznávame troch bohov, ale jedného Boha v troch osobách: „Trojicu jednej podstaty.“ Božské osoby si nedelia medzi sebou jediné božstvo, ale každá z nich je celý Boh, „lebo… Otec je to isté, čo Syn, Syn to isté, čo Otec, Otec a Syn sú to isté, čo Duch Svätý, t. j. prirodzenosťou...

UHLÍK

Malý uhlík si myslel, že je špinavý, škaredý a zbytočný. Rozhodol sa, že sa chce stať bielym a jagavým. Vyskúšal mnoho chirurgických operácií, ale nič z toho nebolo. "Je tu ešte oheň," povedali mu. Uhlík teda skočil do ohňa. Rozžiaril sa, skrásnel a sálalo z neho príjemné teplo. "Je ťa stále...

V Ježišovom duchu

Sviatok Turíc je starobylý. Dokazujú to starozákonné knihy Levitikus a Deuteronomium. Bol to vlastne päťdesiaty deň po židovskej Veľkej noci. Pôvodne sa ním oslavovalo uzavretie Sinajskej zmluvy, Desatora. Zjavným spôsobom sa plnenie tejto zmluvy prejavovalo žatvou v „krajine oplývajúcej medom...

Fatima

Okolo poludnia 13. mája 1917 sa Božia Matka zjavila po prvý raz trom pastierikom – Lucii, Hyacinte a Františkovi, v tzv. údolí dubov a olív. Na prosbu Najsvätejšej Panny sa 13. dňa v mesiaci po dobu šiestich mesiacov s ňou stretávali. Posolstvo, ktoré im odovzdala, vyzýva...

Veľkňazská modlitba

Ústrednou prosbou Ježišovej veľkňazskej modlitby je tá, ktorá sa dotýka jednoty tých, čo v neho uveria. Táto jednota vychádza predovšetkým z Božej jednoty a prichádza k nám od Otca prostredníctvom Syna v Duchu Svätom. Ježiš žiada dar, ktorý vychádza z neba a ktorý skutočne a silno účinkuje na...

Anjel

V nebi bolo dieťa, ktoré sa malo čoskoro narodiť. Opýtalo sa Boha: „Viem, že ma zajtra pošleš na zem, ale ako tam prežijem? Som také malé a bezbranné.“ Boh odvetil: „Vybral som pre teba jedného špeciálneho anjela, ktorého tam dolu pošlem s tebou. On ťa bude milovať a starať sa...

Rieka v púšti

Cestovateľ, ktorý zablúdil na púšti, už strácal nádej, že nájde vodu. S vypätím všetkých síl sa dovliekol na vrchol duny, potom ďalšej a ešte ďalšej, dúfajúc, že kdesi uvidí zdroj vody. Rozhliadol sa na všetky strany, ale márne. Ako sa tak tackal, zakopol o vyschnutý krík...

Biblická nedeľa

Na Slovensku sa 3. veľkonočná nedeľa slávi ako biblická nedeľa. Je to preto, že texty čítaní pri bohoslužbách v túto nedeľu vo všetkých troch cykloch veľmi dobre poukazujú na dôležitosť Božieho slova v živote apoštolov a prvej Cirkvi, a teda aj v živote nás - dnešných kresťanov. Svätý otec Benedikt...

Sviatok Božieho milosrdenstva

Prvýkrát o túžbe ustanoviť Sviatok milosrdenstva hovoril Pán Ježiš sestre Faustíne v Plocku v roku 1931, v súvislosti so vznikom obrazu milosrdenstva. V nasledujúcich rokoch vyjadril Ježiš svoju žiadosť až v 14 zjaveniach. Určil jeho miesto v liturgickom...

Čo pre vás znamená Veľká noc?

Istá novinárka sa podujala urobiť anketu na tému: „Čo pre vás znamená Veľká noc?“ Náhodne vybraní ľudia na ulici dávali rozličné odpovede: „Niekoľko voľných dní... nákupy... šibačka... stres... veľké upratovanie... dovolenka...“ Odpovede spomínanú novinárku neuspokojili. Už sa chcela vzdať, keď...
<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>