Príbehy a zamyslenia

Veľký týždeň

Pane, pri pohľade na tvoj kríž a utrpenie musíme trpko konštatovať, že po stáročia pôsobia tie isté mechanizmy, rovnaká surovosť, ktorou ľudia presadzujú svoje názory, potláčajú názory iných a ničia ich. Aj dnes sú vo vyše päťdesiatich štátoch sveta ľudia trýznení, zajatí, vypočúvaní...

Na začiatku Veľkého týždňa máme Kvetnú nedeľu,

počas ktorej si pripomíname slávnostný vstup Pána Ježiša do Jeruzalema. O tejto udalosti píšu všetci štyria evanjelisti, čo hovorí o jej veľkom význame. Aby splnil proroctvo Zachariáša, sadá na oslicu a v slávnostnom sprievode vstupuje do Jeruzalema. Prítomný dav ho víta ako kráľa a na cestu hádže...

Nebojme sa pokánia

Slovo pokánie nepatrí medzi veľmi obľúbené slová. Iste však aj v tomto prípade ide skôr o prejav márnomyseľnosti, falošnú obranu či nejasnosť ako o úmyselné odmietnutie tejto hodnoty, na ktorú nás pozýva pôstny čas. Čo vlastne znamená výzva na zmenu života? Človek iste môže kráčať...

Veľká priepasť

Jeden človek bol sám so sebou, ale i s druhými stále nespokojný a hromžil na Boha: „Kto to povedal, že každý má niesť svoj kríž? Je to možné, že nejestvuje nijaký prostriedok, ako sa mu vyhnúť? Už mám tých každodenných trampôt naozaj dosť!“ Dobrý Boh mu odpovedal snom. V ňom...

Pomocníkom proti svojej vôli

V Evanjeliu podľa Marka sa hovorí o Šimonovi z Cyrény. Evanjelista popisuje, ako bol Šimon donútený, aby pomohol Ježišovi niesť kríž a ako tento zážitok ovplyvnil ďalší Šimonov život. Celú situáciu si môžeme ľahko predstaviť: Šimon sa vracia z poľa, kde práve ukončil prácu...

Daj sa mi napiť!

Dnešné evanjelium nám dáva možnosť nazrieť na moc Božieho milosrdenstva a lásky. Keď Ježiš pri studni stretáva Samaritánku, odhaľuje jej minulosť: mala piatich manželov a teraz žije s mužom mimo manželského zväzku. Ale nerobí to preto, aby ju odsúdil alebo aby v nej vyvolal pocit viny. Skôr používa...

Svätý Jozef

Ktorý muž v našom živote stal sa pre nás obohatením a čím? Svojím životom, správaním, prístupom k ľuďom, veciam, udalostiam? Ktorú vlastnosť si u mužov ceníme? Čo sa môže dnešný moderný muž naučiť od sv. Jozefa? Tieto a podobné otázky môžu priniesť zaujímavé odpovede, ale aj vyvolať zamyslenie,...

Kríž – prejav lásky

Fiorello Henry La Guardia dal ako starosta New Yorku (1933-1945) mestu nový poriadok. Rozvinul mnohostranný sociálny program, bojoval proti korupcii, angažoval sa za odstránenie štvrtí biedy. Vystupoval aj ako policajný sudca. Jedného zimného dňa predviedli k nemu starca, ktorého dolapili pri...

Nové cesty

Pôstne obdobie nás pozýva na vážnu sebareflexiu a prácu na sebe: „Obráťte sa! Robte pokánie!“ Tieto slová nás majú priviesť k zamysleniu nad cestami, ktorými sa uberáme – k zamysleniu nad tým, či sa naozaj usilujeme kráčať v Kristových šľapajach i v našom každodennom...

Popol ako symbol

Popolcová streda – udeľovanie popola – čas pokánia. Tento deň je v určitom zmysle paradoxom. Po veselých fašiangových dňoch nasleduje pochmúrna atmosféra okamihu pripomínajúceho ľudskú pominuteľnosť. Ak však v tomto dni vidíme len ťaživú pochmúrnosť vlastnej ničoty, pozeráme sa na vec len...
<< 20 | 21 | 22 | 23 | 24 >>