Príbehy a zamyslenia

Matka Cirkev

Sú Turíce a ty, matka Cirkev, oslavuješ narodeniny. Sme tvoje deti a chceme ti blahoželať. Nemôžeme však nevidieť, čo si prežívala vo svojej mladosti, keď ťa mocní tohto sveta chceli násilným spôsobom zničiť. Mnohí dokázali svoju vernosť, mnohí odišli – zo zbabelosti, zo strachu... Často...

Tvoji boli a dal si ich mne

Ježišova veľkňazská modlitba opisuje prekrásny tok života a lásky medzi Otcom a Synom. "Osláv svojho Syna" - nie pre neho, ale "aby Syn oslávil teba" (Jn 17, 1). "Ja som ťa oslávil na zemi," modlí sa Ježiš, "a teraz ty, Otče, osláv mňa" (Jn 17, 4 - 5). Život, láska, poznanie, múdrosť, moc, sláva......

Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania

Klára vyrastala v láskyplnej, ale prísnej kresťanskej rodine. Občas sa rozhorčovala, že musí mať svoju izbu stále upratanú a nechápala, prečo nemôže nosiť rovnaké šaty, sledovať rovnaké filmy alebo počúvať rovnakú hudbu, ako ostatné dievčatá v jej veku. Keď však bola staršia a mala vlastné deti,...

Ja som cesta, pravda a život

Ježiš je cesta. Je dokonalým Synom Otca, ktorý robil iba to, čo mu povedal Otec, a nikdy nelipol na vlastnom živote. Tým nám ukázal, ako máme žiť. Miloval Otca s dokonalou dôverou. Vedel, že je v Otcových rukách a práve tam aj spočíval. Teraz, keď vystúpil na nebesia, Ježiš nás...

„Povolania, svedectvo o pravde“

je téma posolstva Svätého Otca Františka k 51. svetovému dňu modlitieb za povolania, ktorú Cirkev slávi na štvrtú veľkonočnú nedeľu, nazývanú aj nedeľou Dobrého Pastiera. Svätý Otec začína svoje posolstvo obrazom z Matúšovho evanjelia, ako «Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách… Keď videl...

Mimoriadna matka

Premýšľali ste niekedy, ako sa vyberajú matky pre postihnuté deti? Predstavte si, ako Boh poúča anjelov, ktorí to zapisujú do obrovskej knihy. „Armstrong Beth, syn. Patrón svätý Matúš.“ „Forest Marjorie, dcéra. Patrónka svätá Cecília.“ „Rutledge, Carie, dvojičky. Svätý patrón..., povedzme Gerhard....

Na ceste do Emauz

Niektorí z nás poznajú báseň Bertolda Brechta, ktorá hovorí o emauzských učeníkoch, ktorí nepoznali Ježiša a smutní kráčali ďalej. Evanjelium však rozpráva o tom, že ten Neznámy ich oslovil, vypytuje sa ich, vedie s nimi rozhovor. Nenechá ich v smútku samotných. Keď si...

Nebo za body

Pred nebeskú bránu raz prišla jedna dobrá kresťanka. Bola celá vyľakaná. Svätý Peter ju srdečne privítal. Snažil sa ju upokojiť, ale vážnym hlasom jej povedal: „Ten, kto chce vstúpiť do neba, musí mať sto bodov.“ Dobrá žena teda začala vypočítavať: „Celý život som bola verná môjmu manželovi....

Veľkonočné sviatky

slávené v kresťanskom duchu sprevádza radosť vychádzajúca z veľkonočnej liturgie. Uvedomujeme si, koľko príjemných chvíľ nám prináša Veľká noc: hlboké zážitky z bohoslužieb, pokoj v duši po veľkonočnej spovedi, sviatočné jedlo, návštevy známych spojené s oblievačkou či...

Veľkonočný baránok

Samozrejme, že aj Veľká noc, najdôležitejšie sviatky liturgického roka, má svoju symboliku. Z hľadiska vznikajúceho života v prírode je to napríklad vajíčko alebo rozkvitnutá ratolesť. Z pohľadu posvätného tajomstva je to veľkonočná svieca – paškál, ale aj veľkonočný baránok, ktorý...
<< 19 | 20 | 21 | 22 | 23 >>