Príbehy a zamyslenia

Anjelská návšteva

Boh raz v nebi pozoroval, ako sa ľuďom na zemi darí. Videl bratov, ako bojovali vo vojnách, manželov a manželky, ktorí sa o seba nestarali, chudobných aj bohatých, ako sú od seba vzdialení, chorých i zdravých, medzi ktorými panovalo rozdelenie. Jedného dňa Pán zhromaždil anjelské...

Vedieť hovoriť je veľký dar

Aby človek nevravel príliš mnoho hlúpostí, dal mu Boh desať prstov a na každý prst jednu dobrú radu: „Tvoje prvé slovo má byť dobré, druhé slovo má byť pravdivé, tretie slovo má byť spravodlivé, štvrté slovo má byť veľkorysé, piate slovo má byť odvážne, šieste slovo má byť nežné, siedme slovo má...

Boh sa ťa nespýta

Boh sa ťa nespýta, akým autom si jazdil, ale koľko ľudí si v ňom zviezol. Boh sa ťa nespýta, aký veľký bol tvoj dom, ale koľko ľudí si v ňom pohostil. Boh sa ťa nespýta, čo si nosil na sebe, ale čo si nosil v sebe. Boh sa ťa nespýta, koľko peňazí si zarobil, ale spýta sa ťa, akým...

Živá evanjelizácia

Boh nás volá na evanjelizáciu v každej dobe. Nebezpečenstvo však spočíva v presvedčení, že ak o nej veľa rozprávame, už sme ju vykonali. Rozprávanie o evanjelizácii, čítanie kníh, počúvanie prednášok, navštevovanie rôznych kurzov je dobré a dôležité, no nie je to to isté,...

V jednu augustovú noc

v roku 1971 sa zmenil môj život. Vracal som sa z práce autom. Vonku hrozne pršalo. Prudký vietor narážal do auta a bičoval sklá. Odrazu sa mi volant vymkol z rúk a vozidlo sa stočilo prudko doprava. Dostal som defekt. Vymeniť pneumatiku bolo nad moje sily. Nedúfal som, že...

Azúrový drahokam

Klenotník sedel za písacím strojom a roztržito pozeral cez výklad svojho elegantného obchodu. Akési dievčatko sa priblížilo k obchodu a pritlačilo noštek na výklad. Jeho nebesky modré oči zažiarili, keď videlo vyložené klenoty. Rozhodne vstúpilo a prstom ukázalo na skvostný...

Otče náš

Nikdy nehovor ,,Otče“, ak sa nesprávaš ako dieťa. Nikdy nehovor ,,náš“, ak nie si so svojím blížnym spojený láskou. Nikdy nehovor ,,ktorý si na nebesiach“, ak myslíš len na pozemské veci. Nikdy nehovor ,,posväť sa meno tvoje“, ak ho sám znesväcuješ. Nikdy nehovor ,,príď kráľovstvo tvoje“, ak hľadáš...

Deti a stratený Boh

Jedni manželia mali dve veľmi nezbedné deti, vo veku osem a desať rokov. Keď sa v dedine stala nejaká neplecha, bolo rodičom hneď jasné, že v tom majú prsty ich ratolesti... Raz sa matka dozvedela, že miestnemu farárovi sa darí dávať deti do laty. Požiadala ho, aby sa s jej...

Záhrada

Kedysi dávno v ďalekej krajine, v jednom útulnom a usporiadanom domčeku žilo dievčatko. Okolo domu bola veľká, nádherná záhrada. Dievčatko, volalo sa Anna, ju malo veľmi rado. Raz ju jeden starý mudrc chytil za ruku a povedal jej: „Počúvaj, Anna, keď si sa narodila, sľúbil som...

Dúha

Povráva sa, že pred mnohými rokmi sa všetky farby pustili do hádky. Každá vyhlasovala, že je zo všetkých najdôležitejšia, najužitočnejšia a najobľúbenejšia. Zelená povedala: „Ja som bezpochyby najdôležitejšia. Som znamením života a nádeje. Vybrali si ma pre trávu, stromy a listy....
<< 25 | 26 | 27 | 28 | 29 >>