Príbehy a zamyslenia

Vedení svetlom hviezdy

Scenéria troch kráľov s darmi je neodmysliteľnou súčasťou vianočnej výzdoby našich chrámov, domácností i vianočných pozdravov nielen pre atmosféru lásky, ľudskosti a dojatia, ktorú v tejto udalosti cítime, ale predovšetkým pre posolstvo a vnútorný obsah, ktorý nám ponúka. Evanjelista Matúš prináša...

Na počiatku...

Začiatky bývajú vždy fascinujúcim obdobím. Je v nich veľa nového a nepoznáme koniec. Dnešné evanjelium hovorí, že Ježiš bol na počiatku u Boha - zároveň hovorí, že on je počiatkom všetkých, ktorí sú pokrstení v jeho mene. Dal nám "moc stať sa Božími deťmi" (Jn 1, 12). Aké nádherné čítanie sme...

Príčina našej radosti

Mária je najčistejší obraz stvorenia, rodička Božieho Syna. Je najvzácnejším kvetom starozákonného ľudu, ktorý túžil po prisľúbenom Mesiášovi, a konečne je predobrazom aj Matkou Cirkvi. Jej úloha v dejinách spásy je počúvanie Božieho slova a poslušná odpoveď naň. Ono Slovo prijíma...

Ježiš sa narodil v rodine

Tým nám ukázal aká je pre nás dôležitá rodina a učí nás v rodine žiť to, prečo nám Boh – Otec daroval rodinu. Aby sme pochopili a rodinu prijali ako dar Nebeského otca, nám pápež Pavol VI. pripomína, čo je dôležité v  kresťanskej rodine robiť: “Nazaretský dom nás učí predovšetkým mlčanlivosti....

Vianočný blázon

V jednej krajine na Východe žil pred dvetisíc rokmi mladý blázon. Ako každý blázon sníval aj on o tom, že raz bude múdrym. Miloval hviezdy. Nikdy ho neunavilo pozorovať ich. A tak sa stalo, že jednej noci neobjavili novú hviezdu len králi Gašpar, Melichar a Baltazár, ale aj tento blázon.  „Tá...

Gabriel - adventný anjel

V čase Adventu sa pripravujeme na Ježišovo narodenie, keď upriamujeme svoju pozornosť na všetkých, ktorí ako prví počuli „veľkú radostnú zvesť“ (porov. Lk 2, 10). Medzi nimi aj na anjela, ktorý zohral dôležitú úlohu, keď to prvý zvestoval. Dnešné evanjelium nás pozýva uvažovať...

Krása a múdrosť zimy

Čo je na zime najkrajšie, je skutočnosť, že slnko je najďalej od zeme, ale človek bližšie k človeku. Možno aj preto, že sneh zakrýva ploty, ktoré oddeľujú. Vyrovnáva medze, pre ktoré sa človek dokáže až do krvi pravotiť. Prináša ticho, v ktorom lepšie počujeme druhého. Je dobrodením po...

Lucia znamená svetlo

Meno Lucia – to je program. Znamená totiž svetlo. Môže ísť o svetlo prirodzené, ktoré dáva ľudskému oku vidieť krásu stvorenia, môže ísť o svetlo viery, ktoré umožňuje rozumu poznať, čo nám Boh hovorí a čo robí pre našu spásu. Niekedy sa stáva, že medzi oko a svetlo sa dostane prekážka, potom sa...

Na ceste do Betlehema

Advent hovorí mnohorakým spôsobom o tom, že sme na cestách. Mária sa vydáva na cestu k Alžbete. Obidve ženy sú tehotné a to, čo si majú povedať, ich naplňuje veľkou radosťou. Byť na cestách – to je téma každého ľudského života. Táto cesta je často poznačená tmou a bez...

Svetlo slova „ÁNO“

Celý život Panny Márie je zhrnutý v jej „áno“, v jej „Nech sa mi stane podľa tvojho slova“. Z neho dostáva svoj zmysel a svoju podobu. A to, čo jej život jedinečne sceľuje, je zároveň to, čo ju sprevádza v každom okamihu jej bytia. Čo osvecuje každý úsek jej života,...
<< 15 | 16 | 17 | 18 | 19 >>