Modlitby

Štedrá večera - rodinná liturgia

  Štedrá večera (rodinná liturgia) Úvod V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Otec alebo matka: Dnes oslavujeme Vianoce – sviatky narodenia nášho Pána Ježiša. Ježiš sa narodil, aby priniesol dobro, lásku a pokoj do našej rodiny. V túto chvíľu zavítal aj...

Ruženec za duše v očistci

  (13 x 3 zrnká)   Na kríži: Verím v Boha... Na veľkom zrnku: Otče náš... Na troch malých zrnkách: 3x Sláva Otcu...   Na modrých zrnkách: Zdravas´ Mária... Na červených zrnkách: Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti....

Modlitby za misie

  Modlitbové stretnutie za misie Pápežské misijné diela, pozývajú všetkých kresťanov, aby sa v misijnom týždni, a hlavne na Misijnú nedeľu modlili za misijnú Cirkev prítomnú na všetkých kontinentoch. Preto pozývame aj kresťanov na Slovensku, aby sa pripojili k tejto...

Litánie k Sedembolestnej Panne Márii

  Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, zmiluj sa nad nami. Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás.   Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami . Synu, Vykupiteľu sveta, Bože, Duchu Svätý, Bože, Svätá Trojica, jeden Bože, Svätá Mária, oroduj...

Modlitba na začiatku školského roka

  Pane, Bože, aj v tejto chvíli sa skláňame, ďakujúc ti za pomoc a ochranu počas prázdnin. Prosíme ťa, neopúšťaj nás ani v školskom roku, do ktorého opäť vstupujeme. Prosíme ťa, otvor nám oči, aby sme šli za tvojím svetlom, otvor nám srdcia a naplň Duchom Svätým, aby sme teba...

Modlitba zasvätenia Božskému Srdcu Ježišovmu k Roku viery a Roku sv. Cyrila a Metoda

  Najsvätejšie Srdce Ježišovo – Srdce dobrého Pastiera, v objatí tvojej lásky zohýbame svoje kolená v tomto výnimočnom slávnostnom okamihu, keď ti chceme vyznať svoju lásku a opäť sa zasvätiť. Sú v živote človeka, Cirkvi a národa chvíle, keď sa oveľa živšie...

Modlitba v trápení k sv. Rite

  Svätá Rita, oroduj za mňa, lebo som v kríze smútku a únavy. Trpím úzkosťou choroby, trápim sa pre nedostatok odvahy. Nedôverujem Božej dobrote; neviem sa zmieriť s cestou kríža; nedávam svoje utrpenie do vykupiteľského prúdu spoločenstva svätých a mystického tela Ježiša Krista. Neponúkam...

Modlitba k Duchu Svätému

  Príď, Duchu Svätý, premeň naše vnútorné napätie na svätú slobodu, premeň náš nepokoj na upokojujúce ticho, premeň našu ustarostenosť na pokojnú dôveru, premeň náš strach na neochvejnú vieru v teba, premeň našu horkosť na sladkosť tvojej milosti, premeň temnotu našich sŕdc na...

Modlitba k sv. Cyrilovi a Metodovi

  Svätý Cyril a Metod, vy ste vyviedli našich predkov z temnoty pohanstva, priviedli ste ich k pravej viere v Ježiša Krista a teraz sa s nimi radujete vo večnej sláve. Oslavujeme Boha, že tak bohato odmenil vašu neúnavnú horlivosť v ohlasovaní evanjelia. Pokorne ďakujeme nebeskému...

Modlitba za mamu

  Úprimnú vďaku prijmi, Pane, za to, že MAMA vravieť komu mám. Za chvíle Tebou požehnané, čo s mamou denne prežívam. Úprimnú vďaku prijmi, Bože, za lásku, čo cítiť smiem. Že odpustiť vie neposlušnosť, zlé slovko nikdy nepovie. My chválime Ťa, dobrý Bože, že každá mama svojim...

Modlitba za rodinu

Pane, Ty Si otcom každej rodiny na Zemi Ty si otcom všetkých ľudí. Daj, skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého, ktorý je poslom Tvojej lásky k nám, aby sa každá rodina na Zemi stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života, lebo...

Loretánske litánie

  Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami. Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami. Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad...

Pod tvoju ochranu

  Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

Spomeň si, svätá Panna Mária

  Spomeň si, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu, teba prosil o pomoc a žiadal o tvoje orodovanie. Povzbudený touto dôverou aj ja sa utiekam k tebe, Matka, Panna panien; k tebe prichádzam, pred tebou...

Preblahoslavená Panna Mária, Božia Rodička!

  Preblahoslavená Panna Mária, Božia Rodička! Hoci sme hriešni, predsa pred očami všemohúceho Boha a celého neba padáme k tvojim nohám a volíme si ťa dnes za svoju ochrankyňu a matku, za svoju orodovníčku u tvojho Syna, Ježiša. Zasväcujeme ti seba, svoje telo a dušu so všetkým, čo máme a...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>