Stalo sa vo farnosti

Meno Panny Márie

Keď to v rodine funguje tak ako má, všetci sa tešia na deň, keď má sviatok mamka. Najviac jej deti. Nemusí ich k sebe nijakým osobitným spôsobom pozývať, nečaká veľké dary. No oni aj tak veľmi dobre vedia, že dvere sú pre nich stále otvorené, že ich vždy privíta s úsmevom a...

Deň radosti

Radosť Rozdávaním RASTIE! Práve túto myšlienku vyslovil náš pán farár na už tradičnom Dni radosti. Aj my sme sa spoločne prišli zabaviť a rozlúčiť s krásnymi chvíľkami letných prázdnin. Na obecnom ihrisku sme s animátormi pripravili rôzne stanovištia a rôzne hry, na ktorých sa mohli do sýtosti...

Máme nového pána farára a zároveň dekana dekanátu Košice-východ

Ostatné dve nedele boli v našej farnosti rušnejšie ako inokedy. Dôvodov bolo hneď niekoľko. Pred dvoma týždňami sme po pätnástich rokoch vyprevadili pána farára Blažeja do novej farnosti a minulú nedeľu sme privítali nového kňaza, Mgr. Stanislava Strončeka. Svoju prvú nedeľnú svätú omšu...

Rozlúčka s pánom farárom

Milý pán farár! Prežili ste s nami vo farnosti pätnásť rokov, ktoré sú výnimočné tým, že ich ohraničujú vaše kňazské jubileá. Prišli ste medzi nás v roku, v ktorom ste slávili dvadsiate piate výročie kňazstva, odchádzate od nás ako kňaz so štyridsaťročnými skúsenosťami. Po pätnástich...

Kňazské jubileum vdp. Ondrej Nagy

Milý kňaz, náš drahý rodák Ondrej! Človek robí vo svojom živote prakticky neustále väčšie či menšie rozhodnutia. Niektoré sú pre neho jednoduché, iné si vopred dobre premyslí. Raz sa rozhoduje viac srdcom, inokedy rozumom. Kresťan má navyše v nebi aj skvelého „priateľa na telefóne“ a občas mu...

Ďakovná svätá omša za darcov krvi

pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi sa v košickej katedrále slúžila 14. júna 2019 už tretí krát. Hlavným celebrantom bol emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, ktorý je sám nositeľom jedného z najvyšších ocenení za bezpríspevkové darcovstvo krvi, diamantovej Jánskeho plakety....

Relikvie sv. Košických mučeníkov

Relikvie sv. Košických mučeníkov privítala Farnosť Mena Panny Márie v Ruskove v dňoch 27. a 28. januára 2019. Na ich príchod sa veriaci spolu s kňazmi pripravovali modlitbou Deviatnika k úcte sv. Košických mučeníkov, týždeň pred návštevou relikvií vyšlo číslo farského týždenníka venované Košickým...

Slávnosť prvého svätého prijímania

Bola nedeľa po Veľkej noci. Slávnosť prvého svätého prijímania. Farský kostol bol sviatočne vyzdobený. Deti, rodičia a katechéti netrpezlivo očakávali začiatok slávnosti. Ako vždy, bolo cítiť istú nervozitu. Katechétka si päť minút pred začiatkom slávnostného sprievodu k hlavnému vchodu...

Stalo sa vo farnosti

Relikvia sv. Cyrila v našej farnosti

  „Premýšľaj o minulosti a budeš poznať budúcnosť“, hovorí jedno čínske príslovie. My sme sa nad našou kresťanskou minulosťou, ktorá nám môže pomôcť k oslávenej budúcnosti v Nebeskom Kráľovstve a ktorá je jedinečným spôsobom spojená s pôsobením sv. Cyrila a Metoda,...

Šiesta Farská milosrdná kvapka krvi

  V stredu 23. mája stála na farskom dvore celé dopoludnie sanitka. Nie, nebojte sa, pán farár aj pán kaplán sú v poriadku. Prišla, aby doviezla zamestnancov NTS aj vybavenie potrebné na vykonanie odberu krvi. Šikovný personál a aj my sme to zvládli na výbornú (týmto zároveň ďakujeme...

Slávnosť Prvého svätého prijímania

  20. mája 2012 pristúpili vo farskom kostole k Prvému svätému prijímaniu: Simona Eperješiová Peter Gamrát Sabína Hornová Natália Ignácová Filip Jászai Sandra Koľová Jozef Kormoš Barbora Lacková Alena Lišková Patrik Mika Kristián Olšinár Kristína...

Všetko na väčšiu slávu Božiu

  Pod týmto heslom (výrokom sv. Ignáca z Loyoly) sa konalo v sobotu 5. 5. stretnutie detí a mladých z farnosti. Po privítaní pánom kaplánom a spoločnej modlitbe sme sa presunuli na pripravené stanovištia, kde  začalo stretnutie plné hier a súťaží. Okolo...

NAŠE NEFORMÁLNE SPOLOČENSTVO RODÍN

  Rodinné spoločenstvá sú zamerané na budovanie stabilného, láskou naplneného manželstva i rodiny, stavanom na mravnom kresťanskom základe, a sú taktiež otvorené potrebám okolitého prostredia. Tieto ciele sa realizujú duchovným formovaním, ktoré vychádza predovšetkým z Božieho slova, ako...

Ako sme sa v pôste snažili

  Minulý týždeň na detskej sv. omši sme vyhodnocovali pôstne aktivity našich detí. Každý piatok aj nedeľu počas pôstu mali možnosť získať 1 obrázok zastavenia za účasť na pobožnosti krížovej cesty, ktorý si mali doma vymaľovať a nalepiť, aby si tak zhotovili vlastnú „brožúrku“...

Veľkopiatková hraná krížová cesta

  „Nechajme preniknúť svoje srdcia Kristovým utrpením“ – stálo na úvodnej stránke nášho webu počas Veľkého piatku. Existuje vari lepší spôsob na pochopenie prejavu Kristovej lásky k nám, ako jeho krížová cesta? Určite nie. A dôkazom toho, že naše srdcia ešte nie sú úplne ľahostajné voči...
<< 1 | 2 | 3

Stalo sa vo farnosti

Milí priaznivci nášho farského webu,

  s radosťou vám oznamujeme, že vás na našu farskú stránku chodí toľko, že sme museli dokúpiť balík ďalších služieb. Ak by sme to neurobili, nemohli by sme stránku v posledný týždeň v mesiaci vôbec aktualizovať (a to predsa nechceme). Použili sme na to aj zvyšné peniaze...

Bratia karmelitáni v našej farnosti

  V nedeľu 19. februára sme mali na svätých omšiach a odprosujúcej pobožnosti popoludní spoločnosť. Prišli medzi nás bratia bosí karmelitáni, aby sa nám pri sv. omši s prihovorili, predstavili svoj rád, spiritualitu a priebeh výstavby ich kláštora. Pri tejto príležitosti sme mohli...

Zomrel náš bývalý duchovný otec Félix Majerník, SVD

  Pán života a smrti povolal z pozemskej púte dňa 28. januára 2012 nášho bývalého duchovného otca, P.  FELIXA MAJERNÍKA, SVD 11.12.1927– 28.1.2012 Narodil  sa 11.12.1927 v Terni; večné rehoľné sľuby zložil 17.5. 1970; vysvätený za kňaza dňa 19.6.1971 v Bratislave; 1971 kaplán v...

Farský ples 2012

  Pán prijíma naše starosti Milí priatelia z farnosti Ruskov! Chcem Vás touto cestou srdečne pozdraviť a najmä poďakovať za úžasný ples - za skvelú atmosféru plnú radosti a pokoja. Moje ďakujem najprv patrí  p. farárovi, ktorý nás sestry z Nižného Hrušova...

Hotovo, farské kalendáre už máte vy...

  Dnes je to práve desať týždňov, čo sme v úvodníku nášho týždenníka zahlásili „Hotovo :-), máme farský kalendár“. No čas na také naozajstné hotovo je až teraz, keď už všetky majú svojich majiteľov. Potvrdilo sa naše tušenie, že kalendár s našimi kostolmi môže byť správna voľba....

Dobrá novina 2011

  Ďakujeme všetkým deťom a mladým, ktorí sa zapojili do 17. ročníka „Dobrej noviny“ za pomoc pre Južný Sudán a Vám, ktorí ste ich prijali, ďakujeme za Vašu štedrosť a milodary v mene trpiacich a hladujúcich v Afrike. Vyšný Čaj:     250,24...

Vianočná akadémia - Ruskov

  Na počiatku bolo .... nadšenie skupinky mladých, ktorí dokázali úžasnú vec. Pripravili program, ktorým prilákali a nadchli všetkých účinkujúcich a očarili divákov. To, že si diváci prídu na svoje bolo jasné už od samého začiatku. Kostolom zaznieva Dobytie raja, prostrednou...

Vianočný koncert "Čas radosci vešelosci ..."

  Tretia adventná nedeľa skrýva radosť už vo svojom latinskom názve - Gaudete ("radujte sa"). My sme to vzali doslova a vianočným koncertom plným krásnych hudobných a speváckych výkonov sme si urobili radosť, ako malú generálku na Vianoce. Úžasná atmosféra a plný kostol sú svedectvom toho,...

Navštívil nás sv. Mikuláš :-)

  V predvečer sviatku sv. Mikuláša sme po večernej svätej omši privítali hosťa. Po roku opäť prišiel medzi nás sám sv. Mikuláš, aby odmenil všetky deti, ktoré boli v kostole. Keďže je už staručký, priviedol zo sebou aj pomocníka – čerta, čierneho ako noc. A veru, boli aj slzičky. Sv....

Rorátne sv. omše

  Aby sme ešte intenzívnejšie prežili adventné čakanie na najkrajšie sviatky roka, ukázali sme, že vieme svoje teplé postele opustiť aj skoro ráno. To všetko kvôli sv. omši pri sviečkach o šiestej ráno. A možno trošku aj kvôli rorátnym raňajkám spolu s pánom farárom a pánom kaplánom na...
1 | 2 >>