Stalo sa vo farnosti

Požehnanie novej kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily

V nedeľu 14.05.2023 bola v našej farnosti radostná udalosť. Náš duchovný otec Stanislav spolu s otcom Ondrejom slúžili sv. omšu, na konci ktorej sa modlili za rodiny, ktoré Panna Mária Zázračnej medaily navštívi, potom posvätil putujúcu kaplnku a vyzval rodinu Novotnú k oltáru,...

Púť Rádia Lumen 2023

Prvú májovú sobotu (6.5.2023) sme prežili v Krakove, hlavnom meste Božieho milosrdenstva. Vďační Bohu za jeho nekonečné milosrdenstvo; Vďační sv. Faustínke a sv. Jánovi Pavlovi II. za vytrvalé ohlasovanie posolstva Božieho milosrdenstva; Vďační Rádiu Lumen za pozvanie k putovaniu za Božím...

Farskú púť do Svätej zeme,

ktorú sme absolvovali v dňoch 12. - 20.3.2023, inicioval náš duchovný otec. Púť mala svoje poslanie, a to navštíviť niektoré miesta, po ktorých kráčal Ježiš Kristus. Počas púte nás sprevádzali dvaja sprievodcovia, veľmi známy páter Mons. Ján Majerník, a tiež otec ICLic. Andrej...

Národný týždeň manželstva

Život v našej farnosti bol v piatok 17.2.2023 zas bohatší o jeden krásny požehnaný večer. Pri príležitosti Národného týždňa manželstva 2023 sa v našom farskom kostole uskutočnila sv. omša, ktorej predchádzala modlitba sv. ruženca obetovaná za rodiny, za účasti manželov v našej farnosti. Počas sv....

Vianočno-novoročný koncert

Už na jeho začiatku nám moderátorka Lucka naznačila, že budeme mať nevšedný zážitok, keď povedala: "V dnešný deň chceme aj my rozdávať radosť hudbou, spevom, slovom. Nech vo Vás prebýva dobrota a láska, nech sa radosť šíri medzi vami, nech vaše srdcia naplnia sa pokojom." A na konci vyjadrila...

Dobrá novina 2022

Púšť a záhrada Dobrá novina poukázala v tomto, už 28. ročníku, na jeden dôležitý fakt. Koledovanie je služba blížnemu, ktorá prináša pozitívnu zmenu – v našich farnostiach i v afrických komunitách. Počas vianočného obdobia zneli v mnohých domovoch slová tohtoročného hesla...

Poďakovanie za rok 2022

Rok s rokom si opäť raz podávajú ruky a ponúkajú príležitosť, aby si ľudia opäť raz poďakovali za všetko, čím sa v odchádzajúcom roku vzájomne obdarovali a obohatili. Preto mi dovoľte poďakovať: - farskej ekonomickej rade – lebo mi pomáhala spravovať a zveľaďovať...

Adventná Budapešť

Advent je zvláštny čas. Na jeho začiatku sme odhodlaní dobre sa duchovne pripraviť na Vianoce. V polovici Adventu, okolo tretej adventnej nedele, spozornieme a do prípravy vstupuje viac svetských starostí. A tesne pred sviatkami si už musíme dávať pozor, aby nás úplne...

Životné jubileum pani kostolníčky

Tretia adventná nedeľa je podľa liturgického kalendára nedeľou radosti. Vo farskom kostole sme sa dnes, 11. decembra 2022 pri svätej omši radovali dvojnásobne. Pani kostolníčka Milka totiž oslavuje životné jubileum. Duchovný otec Ondrej jej sprostredkoval pozdrav od .Svätého Otca a my sme mali...
1 | 2 | 3 | 4 >>

Stalo sa vo farnosti

Relikvia sv. Cyrila v našej farnosti

  „Premýšľaj o minulosti a budeš poznať budúcnosť“, hovorí jedno čínske príslovie. My sme sa nad našou kresťanskou minulosťou, ktorá nám môže pomôcť k oslávenej budúcnosti v Nebeskom Kráľovstve a ktorá je jedinečným spôsobom spojená s pôsobením sv. Cyrila a Metoda,...

Šiesta Farská milosrdná kvapka krvi

  V stredu 23. mája stála na farskom dvore celé dopoludnie sanitka. Nie, nebojte sa, pán farár aj pán kaplán sú v poriadku. Prišla, aby doviezla zamestnancov NTS aj vybavenie potrebné na vykonanie odberu krvi. Šikovný personál a aj my sme to zvládli na výbornú (týmto zároveň ďakujeme...

Slávnosť Prvého svätého prijímania

  20. mája 2012 pristúpili vo farskom kostole k Prvému svätému prijímaniu: Simona Eperješiová Peter Gamrát Sabína Hornová Natália Ignácová Filip Jászai Sandra Koľová Jozef Kormoš Barbora Lacková Alena Lišková Patrik Mika Kristián Olšinár Kristína...

Všetko na väčšiu slávu Božiu

  Pod týmto heslom (výrokom sv. Ignáca z Loyoly) sa konalo v sobotu 5. 5. stretnutie detí a mladých z farnosti. Po privítaní pánom kaplánom a spoločnej modlitbe sme sa presunuli na pripravené stanovištia, kde  začalo stretnutie plné hier a súťaží. Okolo...

NAŠE NEFORMÁLNE SPOLOČENSTVO RODÍN

  Rodinné spoločenstvá sú zamerané na budovanie stabilného, láskou naplneného manželstva i rodiny, stavanom na mravnom kresťanskom základe, a sú taktiež otvorené potrebám okolitého prostredia. Tieto ciele sa realizujú duchovným formovaním, ktoré vychádza predovšetkým z Božieho slova, ako...

Ako sme sa v pôste snažili

  Minulý týždeň na detskej sv. omši sme vyhodnocovali pôstne aktivity našich detí. Každý piatok aj nedeľu počas pôstu mali možnosť získať 1 obrázok zastavenia za účasť na pobožnosti krížovej cesty, ktorý si mali doma vymaľovať a nalepiť, aby si tak zhotovili vlastnú „brožúrku“...

Veľkopiatková hraná krížová cesta

  „Nechajme preniknúť svoje srdcia Kristovým utrpením“ – stálo na úvodnej stránke nášho webu počas Veľkého piatku. Existuje vari lepší spôsob na pochopenie prejavu Kristovej lásky k nám, ako jeho krížová cesta? Určite nie. A dôkazom toho, že naše srdcia ešte nie sú úplne ľahostajné voči...
<< 1 | 2 | 3

Stalo sa vo farnosti

Milí priaznivci nášho farského webu,

  s radosťou vám oznamujeme, že vás na našu farskú stránku chodí toľko, že sme museli dokúpiť balík ďalších služieb. Ak by sme to neurobili, nemohli by sme stránku v posledný týždeň v mesiaci vôbec aktualizovať (a to predsa nechceme). Použili sme na to aj zvyšné peniaze...

Bratia karmelitáni v našej farnosti

  V nedeľu 19. februára sme mali na svätých omšiach a odprosujúcej pobožnosti popoludní spoločnosť. Prišli medzi nás bratia bosí karmelitáni, aby sa nám pri sv. omši s prihovorili, predstavili svoj rád, spiritualitu a priebeh výstavby ich kláštora. Pri tejto príležitosti sme mohli...

Zomrel náš bývalý duchovný otec Félix Majerník, SVD

  Pán života a smrti povolal z pozemskej púte dňa 28. januára 2012 nášho bývalého duchovného otca, P.  FELIXA MAJERNÍKA, SVD 11.12.1927– 28.1.2012 Narodil  sa 11.12.1927 v Terni; večné rehoľné sľuby zložil 17.5. 1970; vysvätený za kňaza dňa 19.6.1971 v Bratislave; 1971 kaplán v...

Farský ples 2012

  Pán prijíma naše starosti Milí priatelia z farnosti Ruskov! Chcem Vás touto cestou srdečne pozdraviť a najmä poďakovať za úžasný ples - za skvelú atmosféru plnú radosti a pokoja. Moje ďakujem najprv patrí  p. farárovi, ktorý nás sestry z Nižného Hrušova...

Hotovo, farské kalendáre už máte vy...

  Dnes je to práve desať týždňov, čo sme v úvodníku nášho týždenníka zahlásili „Hotovo :-), máme farský kalendár“. No čas na také naozajstné hotovo je až teraz, keď už všetky majú svojich majiteľov. Potvrdilo sa naše tušenie, že kalendár s našimi kostolmi môže byť správna voľba....

Dobrá novina 2011

  Ďakujeme všetkým deťom a mladým, ktorí sa zapojili do 17. ročníka „Dobrej noviny“ za pomoc pre Južný Sudán a Vám, ktorí ste ich prijali, ďakujeme za Vašu štedrosť a milodary v mene trpiacich a hladujúcich v Afrike. Vyšný Čaj:     250,24...

Vianočná akadémia - Ruskov

  Na počiatku bolo .... nadšenie skupinky mladých, ktorí dokázali úžasnú vec. Pripravili program, ktorým prilákali a nadchli všetkých účinkujúcich a očarili divákov. To, že si diváci prídu na svoje bolo jasné už od samého začiatku. Kostolom zaznieva Dobytie raja, prostrednou...

Vianočný koncert "Čas radosci vešelosci ..."

  Tretia adventná nedeľa skrýva radosť už vo svojom latinskom názve - Gaudete ("radujte sa"). My sme to vzali doslova a vianočným koncertom plným krásnych hudobných a speváckych výkonov sme si urobili radosť, ako malú generálku na Vianoce. Úžasná atmosféra a plný kostol sú svedectvom toho,...

Navštívil nás sv. Mikuláš :-)

  V predvečer sviatku sv. Mikuláša sme po večernej svätej omši privítali hosťa. Po roku opäť prišiel medzi nás sám sv. Mikuláš, aby odmenil všetky deti, ktoré boli v kostole. Keďže je už staručký, priviedol zo sebou aj pomocníka – čerta, čierneho ako noc. A veru, boli aj slzičky. Sv....

Rorátne sv. omše

  Aby sme ešte intenzívnejšie prežili adventné čakanie na najkrajšie sviatky roka, ukázali sme, že vieme svoje teplé postele opustiť aj skoro ráno. To všetko kvôli sv. omši pri sviečkach o šiestej ráno. A možno trošku aj kvôli rorátnym raňajkám spolu s pánom farárom a pánom kaplánom na...
1 | 2 >>