Stalo sa vo farnosti

Požehnanie novej kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily

V nedeľu 14.05.2023 bola v našej farnosti radostná udalosť. Náš duchovný otec Stanislav spolu s otcom Ondrejom slúžili sv. omšu, na konci ktorej sa modlili za rodiny, ktoré Panna Mária Zázračnej medaily navštívi, potom posvätil putujúcu kaplnku a vyzval rodinu Novotnú k oltáru,...

Púť Rádia Lumen 2023

Prvú májovú sobotu (6.5.2023) sme prežili v Krakove, hlavnom meste Božieho milosrdenstva. Vďační Bohu za jeho nekonečné milosrdenstvo; Vďační sv. Faustínke a sv. Jánovi Pavlovi II. za vytrvalé ohlasovanie posolstva Božieho milosrdenstva; Vďační Rádiu Lumen za pozvanie k putovaniu za Božím...

Farskú púť do Svätej zeme,

ktorú sme absolvovali v dňoch 12. - 20.3.2023, inicioval náš duchovný otec. Púť mala svoje poslanie, a to navštíviť niektoré miesta, po ktorých kráčal Ježiš Kristus. Počas púte nás sprevádzali dvaja sprievodcovia, veľmi známy páter Mons. Ján Majerník, a tiež otec ICLic. Andrej...

Národný týždeň manželstva

Život v našej farnosti bol v piatok 17.2.2023 zas bohatší o jeden krásny požehnaný večer. Pri príležitosti Národného týždňa manželstva 2023 sa v našom farskom kostole uskutočnila sv. omša, ktorej predchádzala modlitba sv. ruženca obetovaná za rodiny, za účasti manželov v našej farnosti. Počas sv....

Vianočno-novoročný koncert

Už na jeho začiatku nám moderátorka Lucka naznačila, že budeme mať nevšedný zážitok, keď povedala: "V dnešný deň chceme aj my rozdávať radosť hudbou, spevom, slovom. Nech vo Vás prebýva dobrota a láska, nech sa radosť šíri medzi vami, nech vaše srdcia naplnia sa pokojom." A na konci vyjadrila...

Dobrá novina 2022

Púšť a záhrada Dobrá novina poukázala v tomto, už 28. ročníku, na jeden dôležitý fakt. Koledovanie je služba blížnemu, ktorá prináša pozitívnu zmenu – v našich farnostiach i v afrických komunitách. Počas vianočného obdobia zneli v mnohých domovoch slová tohtoročného hesla...

Poďakovanie za rok 2022

Rok s rokom si opäť raz podávajú ruky a ponúkajú príležitosť, aby si ľudia opäť raz poďakovali za všetko, čím sa v odchádzajúcom roku vzájomne obdarovali a obohatili. Preto mi dovoľte poďakovať: - farskej ekonomickej rade – lebo mi pomáhala spravovať a zveľaďovať...

Adventná Budapešť

Advent je zvláštny čas. Na jeho začiatku sme odhodlaní dobre sa duchovne pripraviť na Vianoce. V polovici Adventu, okolo tretej adventnej nedele, spozornieme a do prípravy vstupuje viac svetských starostí. A tesne pred sviatkami si už musíme dávať pozor, aby nás úplne...

Životné jubileum pani kostolníčky

Tretia adventná nedeľa je podľa liturgického kalendára nedeľou radosti. Vo farskom kostole sme sa dnes, 11. decembra 2022 pri svätej omši radovali dvojnásobne. Pani kostolníčka Milka totiž oslavuje životné jubileum. Duchovný otec Ondrej jej sprostredkoval pozdrav od .Svätého Otca a my sme mali...
1 | 2 | 3 | 4 >>

Stalo sa vo farnosti

Deň radosti 2017

nám tohto roku vyšiel na 21. augusta a znovu sme chceli deťom spríjemniť koniec prázdnin a trochu aj pripomenúť, že Boh je na každom mieste, v každom čase a môžeme ho pocítiť v radosti, ale aj v smútku. Dúfam, že v tento deň ho každý z nás pocítil, hoci len...

Zasvätenie farnosti Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

V pondelok 10. júla 2017 sme  vo farnosti privítali vzácnu návštevu – sochu Fatimskej Panny Márie z Obišoviec. V lete, v čase, ktorý mnohí z nás využívajú na putovanie za Pannou Máriou, celkom netradične doputovala Panna Mária za nami... Už pred svätou omšou sme ju privítali...

Birmovka

V sobotu, 17. 6. 2017 vyslúžiť otec biskup Marek Forgáč vo farskom kostole v Ruskove 56 birmovancom z ruskovskej a svinickej farnosti sviatosť birmovania. Čo znamená prijať „znak“ Ducha Svätého? Znamená to niesť nezmazateľné znamenie, natrvalo sa premeniť a stať sa novým stvorením. Tí, ktorí...

Farský deň 2017

...Váž si každý okamih svojho života a váž si ho o to viac, ak sa oň môžeš deliť s niekým výnimočným, takým výnimočným, že mu venuješ svoj čas... Takto končil príbeh, ktorý sme v Magnifikáte uverejnili minulý týždeň. V čase medzi tým, kým sme príbeh pre vás vybrali (počas...

15. farská milosrdná kvapka

Vo Veľkom týždni, v čase kedy si viac ako kedykoľvek počas roka pripomíname, akú obetu priniesol Pán Ježiš za to, aby sme mali nádej na večný život, sa na fare opäť raz stretla skupina ľudí, ktorí prišli obetovať zo svojej krvi pre tých, ktorí ju potrebujú pre život tu na zemi. Napriek tomu,...

Vzácny ruskovský organ pravidelne ožíva pod rukami (a nohami) jubilanta

Životné  jubileum je vždy príležitosťou na poohliadnutie sa za tým, čo človek prežil. V rodine, v zamestnaní, v kruhu priateľov, v službe spoločenstvu. V týchto dňoch to určite neminulo ani nášho pána organistu Petra Novotného. Koľko svätých omší odohrá jeden organista za...

Poď do Božej armády! alebo Noc na fare

Aby nebolo nášmu p. farárovi cez prázdniny na fare smutno, prišli sme mu robiť aspon na jednu noc spoločnosť.:) Zišli sme sa už v utorok poobede, spolu 14 detí, aby sme bojovali proti Zlému tou najlepšou zbraňou, a tou je RADOSŤ. Kedže nám slniečko krásne svietilo, vybehali sme sa na...

Poďakovanie

Milí farníci, tešíme sa, že vám môžeme sprostredkovať jednu úžasnú správu. V priebehu týždňa sme vo farskej pošte našli krásny odkaz. Keďže nám jeho odosielatelia dali hneď aj súhlas na zverejnenie, nenecháme si ho pre len seba, ale  sa s ním veľmi radi podelíme. Prinášame vám...

Deň radosti 2016

Dňa 27. augusta sa v našej farnosti už tradične konal Deň radosti. Tohto roku bol venovaný téme Božieho milosrdenstva, ktoré nás sprevádza životom a zároveň nám ukazuje cestu k Otcovi, ktorý je Láska :). Celý deň začal svätou omšou, po ktorej sme sa zišli na farskom dvore. Tam sme...

Farský deň 2016

Každá rodina, aby sa stmeľovala, sa potrebuje stretávať, rozprávať sa spolu a aj zabávať. A inak to nie je ani s našou farskou rodinou. Preto, ako je to už pár rokov pekným zvykom, stretli sme sa poslednú májovú sobotu na farskom dvore v Ruskove. Počasie sa umúdrilo, a tak...

Prvé sväté prijímanie 2016

Milé deti, dnes je váš veľký deň. Tento deň je významný nielen pre krásnu slávnosť v kostole a vo vašej rodine, ale najmä preto, že ste po prvýkrát pristúpili k sv. spovedi a k sv. prijímaniu. Na túto slávnosť ste sa na hodinách náboženstva pripravovali a naučili ste sa všetko, čo deti v...

Farský futbalový turnaj

Futbal je jednou z najobľúbenejších hier na svete. Aj v našej farnosti si ho radi zahráme. Tento krát sme dali priestor mladším školákom, aby si v pekné sobotné popoludnie vyskúšali svoje schopnosti. Začali sme svätou omšou vo farskom kostole a po nej sme sa presunuli na...

13. farská milosrdná kvapka

mala túto jeseň symbolickú paralelu v dušičkovej oktáve. Stretli sme sa v čase, ktorý nás ako kresťanov povzbudzuje k duchovnej pomoci našim blízkym zomrelým, aby sme celkom konkrétne – vlastnou krvou – pomohli tým, ktorí by bez nej nemohli žiť. „S radosťou ti prinesiem obetu...“...

Pán farár oslavoval životné jubileum

Drahý náš duchovný otec! Dožiť sa životného jubilea je vzácny dar. Dar pre samotného jubilanta, aj pre tých, ktorí sa z neho môžu radovať spolu s ním. Je šesťdesiat rokov veľa, tak akurát, alebo málo? Odpoveď poznáte najlepšie vy sám. Viac ako polovicu z nich ste prežili...

Modlitby matiek

V dôvere, že On môže všetko Popoludnie ostatnej nedele sa na prvý pohľad ničím neodlišovalo od mnohých iných, ktoré sme doteraz prežili. No na druhý, ho nie je možné pomenovať inak, ako výnimočné. Niektorí z nás ho strávili v radostnej atmosfére Národného pochodu za život, ktorého...

Deň radosti 2015

Už samotný názov „deň radosti“ poukazuje na to, aký to bol krásny deň pre deti ale aj pre nás rodičov. Zažili sme tam veľa pekných chvíľ. Za účastí animátorov si deti súťažili v rôznych disciplínach. Deň sa niesol v apoštolskom duchu. Deťom bolo vysvetlené, ako chodili apoštoli po svete...

Prvé sväté prijímanie 2015

Slávnosť v srdci Teraz ti, Pane, srdce svoje dám, kým ho ešte preplnené ohňom lásky mám, kým ho ešte hreje lúč mladosti, keď priehrštím sypú sa radosti, keď mi lásku dávaš ty sám, keď obeta stojí všetko, čo ti dám. Kým inú farbu ako bielu nepoznám, teraz ti, Pane, svoje srdce dám. Takto...

Krížová cesta po dedine – Olšovany, 22. 3. 2015

Počas tohtoročného Pôstneho obdobia sa veriaci farnosti zišli  na 5. pôstnu nedeľu o 14.00 na pobožnosti krížovej cesty vo filiálke Olšovany. Touto hodnotnou duchovnou aktivitou nás obcou Olšovany sprevádzal náš duchovný otec Blažej. Na krížovej ceste sa spolu stretli starší ľudia, deti...

Zavediem ju na púšť a prehovorím k jej srdcu

V nedeľu poobede, keď slnečné lúče priam volali obdivovať krásu prírody a Boha, sme sa vydali hľadať krásu, ktorú do nás vložil náš nebeský Otec. Dozvedeli sme sa, že bez ohľadu na to, v akom stave či povolaní žijeme a dokonca aj v akom sme veku, pre Boha sme my ženy stále...

Zostaň s nami, Pane...

Hudba, spev a oslava Boha. To všetko má spoločného menovateľa, a tým je gospelový zbor Elias. V sobotu 17.1.2015 sa konala v Kostole mena Panny Márie v Ruskove veľkolepá oslava 4. narodenín tohto úžasného hudobného zoskupenia mladých ľudí, ktoré už štyri roky oslavuje nášho „Všemohúceho“ tým...

Dobrá novina 2014

Absolvovali sme ďalší ročník Dobrej noviny. Deti a mladí z celej farnosti sa znovu raz vybrali do našich domácností, aby so zvončekom v ruke a hlavne nahlas a naliehavo ohlasovali radostnú zvesť. Ďakujeme im, že obetovali sviatočné popoludnie, aj vám, že ste im otvorili...

Deň radosti

29. august. Na tento deň sme sa my animátori a najmä deti veľmi tešili. Začínal sa sv. omšou, na ktorej sme si s deťmi zaspievali a taktiež poprosili Pána Ježiša, aby nám pomohol prežiť tieto krásne chvíle spolu s deťmi, na ktoré len tak ľahko nik nezabudne. Po sv. omši sme sa vybrali spolu...

Deň plný hier

V stredu 30. júla sme na farskom dvore v Ruskove uskutočnili Deň plný hier pre deti. Súčasťou dňa boli hry v skupinkách, po ktorých víťazi dostali sladké balíčky a ostatní sladké odmeny. Deti sa zabavili pri hrách, ktoré mali na starosti  animátori, kreslení plagátu,...

Sviatosť birmovania

V sobotu 7. júna 2014, na vigíliu slávnosti Zoslania Ducha Svätého, prijalo 55 mladých ľudí sviatosť birmovania v našom farskom kostole. Tento deň bol pre nich veľkým darom, za ktorý sa z úprimného srdca takto poďakovali:  „Drahý otec biskup, stojíme tu dnes pred Vami, ako...

Farská milosrdná kvapka

"Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo" bolo motto v poradí už desiatej farskej milosrdnej kvapky, ktorá sa uskutočila na fare 2. júna 2014. Ďakujeme všetkým, ktorí prijali pozvanie a zapojili sa či už svojou účasťou alebo sa podieľali na príprave. O to viac, že tento odber bol...

Farský deň so Sedembolestnou

V sobotu 31. mája sme sa znovu po roku stretli na farskom dvore, aby sme ako spoločenstvo prežili jedno príjemné popoludnie. Pod ochranou našej Sedembolestnej Matky sme sa azda najčastejšie zamýšľali nad témou „vzťah“. Tak sa teda pokúsim zhrnúť, ako to s našimi vzťahmi vyzerá: Chceli...

Slávnosť 1. sv. prijímania

V nedeľu 25. mája 2014 naše deti prvýkrát prijali Pána Ježiša v Oltárnej sviatosti.   Odteraz si Božie dieťa, Ježiš žitím povedie ťa. Neochvejne kráčaj za ním, to je naším vrúcnym prianím.   Milosť dnes ti bola daná, prijať sväté telo Pána. Nech ti v srdci stále býva a s ním tvoja viera...

Postrehy pútnika z Medžugoria

Prvú nedeľu po Veľkej noci, na nedeľu Božieho milosrdenstva sme sa spolu s pútnikmi zo sídliska Ťahanovce vydali na týždňovú púť autobusom do Medžugoria (27.4. – 3.5.). Medžugorie je pútnické miesto, kde sa už 33 rokov údajne zjavuje Panna Mária a šiestim vizionárom zjavuje posolstvá...

Krížová cesta farnosti

Možno to vyzerá zvláštne, že v čase, keď už tretiu nedeľu počúvame radostné “Ježiš žije!“, sa chcem aspoň na chvíľu vrátiť  k Veľkému piatku. No mám na to hneď dva dôvody. Ten prvý je veľmi pragmatický, keďže sa vždy snažíme zdokumentovať dianie v našej farnosti, druhý je tak...

Sobotňajšie stretko birmovancov

Sobota, úplne obyčajný deň, kedy každý z nás  má niečo na práci. Aj my, birmovanci, sme mali niečo na práci. Mali sme sa všetci stretnúť na farskom dvore. Ani jeden z nás netušil, čo sa bude diať. Šli sme do kostola a ešte stále sme nevedeli, prečo sme vlastne prišli. Bolo tam...
1 | 2 | 3 >>

Stalo sa vo farnosti

Výroba predmetov na detskú burzu

  Mať za niekoho zodpovednosť nie je vôbec jednoduché. Preto ďakujeme našim mamkám a ockom, že sa starajú, aby nám nič nechýbalo. Často si ani neuvedomujeme, akí sme nároční a všetko považujeme za samozrejmosť. No nie všetky deti sú na tom tak dobre ako my. Preto sme sa rozhodli, že sa...

Farský kalendár 2012 je už v predaji

  Farský kalendár je už na svete Hotovo :-). Sedím za stolom a obdivujem najmladšieho člena našej farnosti – náš farský kalendár na rok 2012. Listujem spredu dozadu a zasa naspäť, kochám sa a popri tom dúfam, že sa vám náš kalendár bude páčiť rovnako ako mne. Vlastne dúfam...

Pán farár oslavoval narodeniny

  V poslednom októbrom týždni oslávil svoje narodeniny náš pán farár. Pripájame sa k jeho gratulantom a želáme mu Božie požehnanie, hojnosť Božích milostí, lásku, trpezlivosť a ochranu Panny Márie, patrónky našej farnosti.  

Misionári zo Sekčova

  Koho si predstavíme, keď sa povie misionár? Obyčajne unaveného kňaza alebo rehoľnú sestru  ďaleko v Afrike, ktorí držia okolo pliec nejakého černoška, skláňajú sa k lôžku s vychudnutým detským telíčkom, slávia sv. omšu vo veľmi skromných podmienkach.... O tomto obraze...

Jesenné upratovanie farskej záhrady

  Jeseň je definitívne tu, o čom svedčia plody našich záhrad, ktoré už dva týždne zdobia priestor pred oltárom. Väčšina z nás zbiera to posledné, čo v záhradách ešte zostalo, upratuje a pripravuje ich na zimu. Presne tak to v sobotu 8. októbra vyzeralo aj vo farskej záhrade. Ochotní...

Piata farská milosrdná kvapka

  Darovať nádej V Slovníku slovenského jazyka je pod heslom nádej napísané: „viera, že sa splní niečo očakávané, želané“. Nádej je však aj Božská čnosť, ktorou túžime po nebeskom kráľovstve a po večnom živote ako po svojom šťastí, pričom vkladáme svoju dôveru do Kristových prisľúbení a...

Dni radosti

  Chceš zažiť radosť Božieho kráľovstva už tu na zemi? Poď medzi nás, spolu sa nám to určite podarí :-)   Týmito slovami sme lákali všetky deti na už štvrté DNI RADOSTI, aby sme spolu s nimi prežili posledné letné dni. Slovo „kráľovstvo“ sa skloňovalo po celé dva dni asi vo...
<< 1 | 2