Stalo sa vo farnosti

Kňazské jubileum vdp. Ondrej Nagy

Milý kňaz, náš drahý rodák Ondrej! Človek robí vo svojom živote prakticky neustále väčšie či menšie rozhodnutia. Niektoré sú pre neho jednoduché, iné si vopred dobre premyslí. Raz sa rozhoduje viac srdcom, inokedy rozumom. Kresťan má navyše v nebi aj skvelého „priateľa na telefóne“ a občas mu...

Ďakovná svätá omša za darcov krvi

pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi sa v košickej katedrále slúžila 14. júna 2019 už tretí krát. Hlavným celebrantom bol emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, ktorý je sám nositeľom jedného z najvyšších ocenení za bezpríspevkové darcovstvo krvi, diamantovej Jánskeho plakety....

Relikvie sv. Košických mučeníkov

Relikvie sv. Košických mučeníkov privítala Farnosť Mena Panny Márie v Ruskove v dňoch 27. a 28. januára 2019. Na ich príchod sa veriaci spolu s kňazmi pripravovali modlitbou Deviatnika k úcte sv. Košických mučeníkov, týždeň pred návštevou relikvií vyšlo číslo farského týždenníka venované Košickým...

Slávnosť prvého svätého prijímania

Bola nedeľa po Veľkej noci. Slávnosť prvého svätého prijímania. Farský kostol bol sviatočne vyzdobený. Deti, rodičia a katechéti netrpezlivo očakávali začiatok slávnosti. Ako vždy, bolo cítiť istú nervozitu. Katechétka si päť minút pred začiatkom slávnostného sprievodu k hlavnému vchodu...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Stalo sa vo farnosti

Deň radosti 2017

nám tohto roku vyšiel na 21. augusta a znovu sme chceli deťom spríjemniť koniec prázdnin a trochu aj pripomenúť, že Boh je na každom mieste, v každom čase a môžeme ho pocítiť v radosti, ale aj v smútku. Dúfam, že v tento deň ho každý z nás pocítil, hoci len...

Zasvätenie farnosti Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

V pondelok 10. júla 2017 sme  vo farnosti privítali vzácnu návštevu – sochu Fatimskej Panny Márie z Obišoviec. V lete, v čase, ktorý mnohí z nás využívajú na putovanie za Pannou Máriou, celkom netradične doputovala Panna Mária za nami... Už pred svätou omšou sme ju privítali...

Birmovka

V sobotu, 17. 6. 2017 vyslúžiť otec biskup Marek Forgáč vo farskom kostole v Ruskove 56 birmovancom z ruskovskej a svinickej farnosti sviatosť birmovania. Čo znamená prijať „znak“ Ducha Svätého? Znamená to niesť nezmazateľné znamenie, natrvalo sa premeniť a stať sa novým stvorením. Tí, ktorí...

Farský deň 2017

...Váž si každý okamih svojho života a váž si ho o to viac, ak sa oň môžeš deliť s niekým výnimočným, takým výnimočným, že mu venuješ svoj čas... Takto končil príbeh, ktorý sme v Magnifikáte uverejnili minulý týždeň. V čase medzi tým, kým sme príbeh pre vás vybrali (počas...

15. farská milosrdná kvapka

Vo Veľkom týždni, v čase kedy si viac ako kedykoľvek počas roka pripomíname, akú obetu priniesol Pán Ježiš za to, aby sme mali nádej na večný život, sa na fare opäť raz stretla skupina ľudí, ktorí prišli obetovať zo svojej krvi pre tých, ktorí ju potrebujú pre život tu na zemi. Napriek tomu,...

Vzácny ruskovský organ pravidelne ožíva pod rukami (a nohami) jubilanta

Životné  jubileum je vždy príležitosťou na poohliadnutie sa za tým, čo človek prežil. V rodine, v zamestnaní, v kruhu priateľov, v službe spoločenstvu. V týchto dňoch to určite neminulo ani nášho pána organistu Petra Novotného. Koľko svätých omší odohrá jeden organista za...

Poď do Božej armády! alebo Noc na fare

Aby nebolo nášmu p. farárovi cez prázdniny na fare smutno, prišli sme mu robiť aspon na jednu noc spoločnosť.:) Zišli sme sa už v utorok poobede, spolu 14 detí, aby sme bojovali proti Zlému tou najlepšou zbraňou, a tou je RADOSŤ. Kedže nám slniečko krásne svietilo, vybehali sme sa na...

Poďakovanie

Milí farníci, tešíme sa, že vám môžeme sprostredkovať jednu úžasnú správu. V priebehu týždňa sme vo farskej pošte našli krásny odkaz. Keďže nám jeho odosielatelia dali hneď aj súhlas na zverejnenie, nenecháme si ho pre len seba, ale  sa s ním veľmi radi podelíme. Prinášame vám...

Deň radosti 2016

Dňa 27. augusta sa v našej farnosti už tradične konal Deň radosti. Tohto roku bol venovaný téme Božieho milosrdenstva, ktoré nás sprevádza životom a zároveň nám ukazuje cestu k Otcovi, ktorý je Láska :). Celý deň začal svätou omšou, po ktorej sme sa zišli na farskom dvore. Tam sme...

Farský deň 2016

Každá rodina, aby sa stmeľovala, sa potrebuje stretávať, rozprávať sa spolu a aj zabávať. A inak to nie je ani s našou farskou rodinou. Preto, ako je to už pár rokov pekným zvykom, stretli sme sa poslednú májovú sobotu na farskom dvore v Ruskove. Počasie sa umúdrilo, a tak...

Prvé sväté prijímanie 2016

Milé deti, dnes je váš veľký deň. Tento deň je významný nielen pre krásnu slávnosť v kostole a vo vašej rodine, ale najmä preto, že ste po prvýkrát pristúpili k sv. spovedi a k sv. prijímaniu. Na túto slávnosť ste sa na hodinách náboženstva pripravovali a naučili ste sa všetko, čo deti v...

Farský futbalový turnaj

Futbal je jednou z najobľúbenejších hier na svete. Aj v našej farnosti si ho radi zahráme. Tento krát sme dali priestor mladším školákom, aby si v pekné sobotné popoludnie vyskúšali svoje schopnosti. Začali sme svätou omšou vo farskom kostole a po nej sme sa presunuli na...

13. farská milosrdná kvapka

mala túto jeseň symbolickú paralelu v dušičkovej oktáve. Stretli sme sa v čase, ktorý nás ako kresťanov povzbudzuje k duchovnej pomoci našim blízkym zomrelým, aby sme celkom konkrétne – vlastnou krvou – pomohli tým, ktorí by bez nej nemohli žiť. „S radosťou ti prinesiem obetu...“...

Pán farár oslavoval životné jubileum

Drahý náš duchovný otec! Dožiť sa životného jubilea je vzácny dar. Dar pre samotného jubilanta, aj pre tých, ktorí sa z neho môžu radovať spolu s ním. Je šesťdesiat rokov veľa, tak akurát, alebo málo? Odpoveď poznáte najlepšie vy sám. Viac ako polovicu z nich ste prežili...

Modlitby matiek

V dôvere, že On môže všetko Popoludnie ostatnej nedele sa na prvý pohľad ničím neodlišovalo od mnohých iných, ktoré sme doteraz prežili. No na druhý, ho nie je možné pomenovať inak, ako výnimočné. Niektorí z nás ho strávili v radostnej atmosfére Národného pochodu za život, ktorého...

Deň radosti 2015

Už samotný názov „deň radosti“ poukazuje na to, aký to bol krásny deň pre deti ale aj pre nás rodičov. Zažili sme tam veľa pekných chvíľ. Za účastí animátorov si deti súťažili v rôznych disciplínach. Deň sa niesol v apoštolskom duchu. Deťom bolo vysvetlené, ako chodili apoštoli po svete...

Prvé sväté prijímanie 2015

Slávnosť v srdci Teraz ti, Pane, srdce svoje dám, kým ho ešte preplnené ohňom lásky mám, kým ho ešte hreje lúč mladosti, keď priehrštím sypú sa radosti, keď mi lásku dávaš ty sám, keď obeta stojí všetko, čo ti dám. Kým inú farbu ako bielu nepoznám, teraz ti, Pane, svoje srdce dám. Takto...

Krížová cesta po dedine – Olšovany, 22. 3. 2015

Počas tohtoročného Pôstneho obdobia sa veriaci farnosti zišli  na 5. pôstnu nedeľu o 14.00 na pobožnosti krížovej cesty vo filiálke Olšovany. Touto hodnotnou duchovnou aktivitou nás obcou Olšovany sprevádzal náš duchovný otec Blažej. Na krížovej ceste sa spolu stretli starší ľudia, deti...

Zavediem ju na púšť a prehovorím k jej srdcu

V nedeľu poobede, keď slnečné lúče priam volali obdivovať krásu prírody a Boha, sme sa vydali hľadať krásu, ktorú do nás vložil náš nebeský Otec. Dozvedeli sme sa, že bez ohľadu na to, v akom stave či povolaní žijeme a dokonca aj v akom sme veku, pre Boha sme my ženy stále...

Zostaň s nami, Pane...

Hudba, spev a oslava Boha. To všetko má spoločného menovateľa, a tým je gospelový zbor Elias. V sobotu 17.1.2015 sa konala v Kostole mena Panny Márie v Ruskove veľkolepá oslava 4. narodenín tohto úžasného hudobného zoskupenia mladých ľudí, ktoré už štyri roky oslavuje nášho „Všemohúceho“ tým...

Dobrá novina 2014

Absolvovali sme ďalší ročník Dobrej noviny. Deti a mladí z celej farnosti sa znovu raz vybrali do našich domácností, aby so zvončekom v ruke a hlavne nahlas a naliehavo ohlasovali radostnú zvesť. Ďakujeme im, že obetovali sviatočné popoludnie, aj vám, že ste im otvorili...

Deň radosti

29. august. Na tento deň sme sa my animátori a najmä deti veľmi tešili. Začínal sa sv. omšou, na ktorej sme si s deťmi zaspievali a taktiež poprosili Pána Ježiša, aby nám pomohol prežiť tieto krásne chvíle spolu s deťmi, na ktoré len tak ľahko nik nezabudne. Po sv. omši sme sa vybrali spolu...

Deň plný hier

V stredu 30. júla sme na farskom dvore v Ruskove uskutočnili Deň plný hier pre deti. Súčasťou dňa boli hry v skupinkách, po ktorých víťazi dostali sladké balíčky a ostatní sladké odmeny. Deti sa zabavili pri hrách, ktoré mali na starosti  animátori, kreslení plagátu,...

Sviatosť birmovania

V sobotu 7. júna 2014, na vigíliu slávnosti Zoslania Ducha Svätého, prijalo 55 mladých ľudí sviatosť birmovania v našom farskom kostole. Tento deň bol pre nich veľkým darom, za ktorý sa z úprimného srdca takto poďakovali:  „Drahý otec biskup, stojíme tu dnes pred Vami, ako...

Farská milosrdná kvapka

"Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo" bolo motto v poradí už desiatej farskej milosrdnej kvapky, ktorá sa uskutočila na fare 2. júna 2014. Ďakujeme všetkým, ktorí prijali pozvanie a zapojili sa či už svojou účasťou alebo sa podieľali na príprave. O to viac, že tento odber bol...

Farský deň so Sedembolestnou

V sobotu 31. mája sme sa znovu po roku stretli na farskom dvore, aby sme ako spoločenstvo prežili jedno príjemné popoludnie. Pod ochranou našej Sedembolestnej Matky sme sa azda najčastejšie zamýšľali nad témou „vzťah“. Tak sa teda pokúsim zhrnúť, ako to s našimi vzťahmi vyzerá: Chceli...

Slávnosť 1. sv. prijímania

V nedeľu 25. mája 2014 naše deti prvýkrát prijali Pána Ježiša v Oltárnej sviatosti.   Odteraz si Božie dieťa, Ježiš žitím povedie ťa. Neochvejne kráčaj za ním, to je naším vrúcnym prianím.   Milosť dnes ti bola daná, prijať sväté telo Pána. Nech ti v srdci stále býva a s ním tvoja viera...

Postrehy pútnika z Medžugoria

Prvú nedeľu po Veľkej noci, na nedeľu Božieho milosrdenstva sme sa spolu s pútnikmi zo sídliska Ťahanovce vydali na týždňovú púť autobusom do Medžugoria (27.4. – 3.5.). Medžugorie je pútnické miesto, kde sa už 33 rokov údajne zjavuje Panna Mária a šiestim vizionárom zjavuje posolstvá...

Krížová cesta farnosti

Možno to vyzerá zvláštne, že v čase, keď už tretiu nedeľu počúvame radostné “Ježiš žije!“, sa chcem aspoň na chvíľu vrátiť  k Veľkému piatku. No mám na to hneď dva dôvody. Ten prvý je veľmi pragmatický, keďže sa vždy snažíme zdokumentovať dianie v našej farnosti, druhý je tak...

Sobotňajšie stretko birmovancov

Sobota, úplne obyčajný deň, kedy každý z nás  má niečo na práci. Aj my, birmovanci, sme mali niečo na práci. Mali sme sa všetci stretnúť na farskom dvore. Ani jeden z nás netušil, čo sa bude diať. Šli sme do kostola a ešte stále sme nevedeli, prečo sme vlastne prišli. Bolo tam...
1 | 2 | 3 >>

Stalo sa vo farnosti

Milí priaznivci nášho farského webu,

  s radosťou vám oznamujeme, že vás na našu farskú stránku chodí toľko, že sme museli dokúpiť balík ďalších služieb. Ak by sme to neurobili, nemohli by sme stránku v posledný týždeň v mesiaci vôbec aktualizovať (a to predsa nechceme). Použili sme na to aj zvyšné peniaze...

Bratia karmelitáni v našej farnosti

  V nedeľu 19. februára sme mali na svätých omšiach a odprosujúcej pobožnosti popoludní spoločnosť. Prišli medzi nás bratia bosí karmelitáni, aby sa nám pri sv. omši s prihovorili, predstavili svoj rád, spiritualitu a priebeh výstavby ich kláštora. Pri tejto príležitosti sme mohli...

Zomrel náš bývalý duchovný otec Félix Majerník, SVD

  Pán života a smrti povolal z pozemskej púte dňa 28. januára 2012 nášho bývalého duchovného otca, P.  FELIXA MAJERNÍKA, SVD 11.12.1927– 28.1.2012 Narodil  sa 11.12.1927 v Terni; večné rehoľné sľuby zložil 17.5. 1970; vysvätený za kňaza dňa 19.6.1971 v Bratislave; 1971 kaplán v...

Farský ples 2012

  Pán prijíma naše starosti Milí priatelia z farnosti Ruskov! Chcem Vás touto cestou srdečne pozdraviť a najmä poďakovať za úžasný ples - za skvelú atmosféru plnú radosti a pokoja. Moje ďakujem najprv patrí  p. farárovi, ktorý nás sestry z Nižného Hrušova...

Hotovo, farské kalendáre už máte vy...

  Dnes je to práve desať týždňov, čo sme v úvodníku nášho týždenníka zahlásili „Hotovo :-), máme farský kalendár“. No čas na také naozajstné hotovo je až teraz, keď už všetky majú svojich majiteľov. Potvrdilo sa naše tušenie, že kalendár s našimi kostolmi môže byť správna voľba....

Dobrá novina 2011

  Ďakujeme všetkým deťom a mladým, ktorí sa zapojili do 17. ročníka „Dobrej noviny“ za pomoc pre Južný Sudán a Vám, ktorí ste ich prijali, ďakujeme za Vašu štedrosť a milodary v mene trpiacich a hladujúcich v Afrike. Vyšný Čaj:     250,24...

Vianočná akadémia - Ruskov

  Na počiatku bolo .... nadšenie skupinky mladých, ktorí dokázali úžasnú vec. Pripravili program, ktorým prilákali a nadchli všetkých účinkujúcich a očarili divákov. To, že si diváci prídu na svoje bolo jasné už od samého začiatku. Kostolom zaznieva Dobytie raja, prostrednou...

Vianočný koncert "Čas radosci vešelosci ..."

  Tretia adventná nedeľa skrýva radosť už vo svojom latinskom názve - Gaudete ("radujte sa"). My sme to vzali doslova a vianočným koncertom plným krásnych hudobných a speváckych výkonov sme si urobili radosť, ako malú generálku na Vianoce. Úžasná atmosféra a plný kostol sú svedectvom toho,...

Navštívil nás sv. Mikuláš :-)

  V predvečer sviatku sv. Mikuláša sme po večernej svätej omši privítali hosťa. Po roku opäť prišiel medzi nás sám sv. Mikuláš, aby odmenil všetky deti, ktoré boli v kostole. Keďže je už staručký, priviedol zo sebou aj pomocníka – čerta, čierneho ako noc. A veru, boli aj slzičky. Sv....

Rorátne sv. omše

  Aby sme ešte intenzívnejšie prežili adventné čakanie na najkrajšie sviatky roka, ukázali sme, že vieme svoje teplé postele opustiť aj skoro ráno. To všetko kvôli sv. omši pri sviečkach o šiestej ráno. A možno trošku aj kvôli rorátnym raňajkám spolu s pánom farárom a pánom kaplánom na...
1 | 2 >>